U progresu

Pretvaranje dijela Kampusa u šetalište i park

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se da se, zajedno s UNSA, dio bivše kasarne “Maršal Tito” preuredi i koristi kao igralište i šetnica, do njenog konačnog pretvaranja u kampus.

Izvor: Hasan Tanović program

Rušenjem pet zgrada u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu, početkom februara 2022. godine započete su aktivnosti na uređenju ovog kompleksa, koje će se odvijati u tri faze.

Foto: Vlada KS

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj objasnio je šta je planirano da bude urađeno u narednim fazama nakon što budu okončani radovi na rušenju i čišćenju ovog lokaliteta, čiji je rok za realizaciju sredina marta 2022. godine.

Sadržaji koji su predviđeni projektnim zadatkom – multifunkcionalna staza u formi trga, trim staza sa teretanama na otvorenom za vježbanje, pješačke staze sa nekoliko posebnih hortikulturno uređenih površina i urbanim mobilijarom, biti će na raspolaganju studentima i profesorima našeg Univerziteta, ali i građanima. Zahvaljujem Općini Novo Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo i Razvojnom programu Ujedinjenih nacija koji su dali podršku.

Rifat Škrijelj,  9.2.2022.

Premijer KS Edin Forto podsjetio je da je tokom 2019. godine Vlada KS pokrenula akciju čišćenja prostora u Kampusu na površini većoj od osam hiljada kvadratnih metara, a ministrica za visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić najavila je skoro “oživljavanje Kampusa”.

Ipak, danas po prvi put započinju radovi koji su dio sistemskog pristupa i združenog napora Vlade KS, Opštine Novo Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu. Moderna urbana oaza, kakvom smo je zamislili i radimo zajedno sa prestižnim univerzitetom ETH iz Ciriha, garantuje da ćemo u skoroj budućnosti oživjeti Kampus i omogućiti razmjenu ideja i kreiranje inovativnih rješenja. Radosna sam i ponosna što učestvujem u procesu urbane transformacije Kantona Sarajevo.

Aleksandra Nikolić, 9.2.2022.

Pomoćnik za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo Muhamed Memišević istakao je da je izgradnja Univerzitetske biblioteke u okviru Kampusa jedan od narednih projekata koji bi trebao da bude realiziran.

Krajem marta je završena prva faza radova koja je podrazumijevala čišćenje terena i  rušenje pet devastiranih objekata koji su predstavljali opasnost za građane. Općina Novo Sarajevo je za realizaciju prve faze izdvojila sredstva u iznosu od 250.000 KM.

Rušenjem devastiranih objekata i raščišćavanjem terena dobili smo spremno i funkcionalno zemljište od 19 hiljada kvadrata za naredne dvije faze radova koje podrazumijevaju izgradnju zelenih i sportsko-rekreativnih površina, multifunkcionalnu stazu u formi trga, trim staze sa teretanama na otvorenom, pješačke staze i posebno hortikulturno uređene površine.

Hasan Tanović, 25.3.2022.

Pri tome, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj rekao je da je ovo samo jedna od faza transformacije Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Paralelno sa ovim odvijaju se aktivnosti na izgradnji Univerzitetske biblioteke u Kampusu. Na tom dijelu je već pripremljen teren, izmješten je toplovod, te se čeka saglasnost od davaoca granta Saudijskog fonda za razvoj za raspisivanje tendera za gradnju. To je prvi objekat za koji su obezbijeđena sredstva i koji će se graditi u Kampusu.

Rifat Škrijelj, 25.3.2022.

Krajem septembra, u Kampusu Univerziteta u Sarajevu je otvoren Park za odmor i rekreaciju. Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je tada naveo da je uložena velika energija u ovaj projekat:

Niko nije mogao biti zadovoljan prostorom Kampusa posljednjih decenija. Teško da je postojala eksplicitnija slika nebrige i bahatosti prethodnih vlada kao u mraku, šiblju i divljem rastinju Kampusa. Ne zaboravimo, ovaj prostor pored toga što je bio ruglo grada, predstavljao je i opasnu zonu. (…) Bilo je zadovoljstvo pratiti napredak radova u Kampusu, od čišćenja minskih naprava u prvoj fazi, do postavljanja šljunka na trim staze.

Edin Forto, 23.9.2022.

Općinski načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da je lokalitet Kampusa Univerziteta u Sarajevu u prethodnim godinama predstavljao neuslovno i opasno mjesto za građane zbog brojnih neiskorištenih i ruševnih objekata.

Zahvaljujući rektoru prof. Škrijelju, Vladi Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Fortom, učinili smo sve da otkočimo procese koji su godinama bili stopirani. Sada smo na dobrom putu, a ovo je jedan od prvih koraka na stvaranju jednog urbanog i modernog Novog Sarajeva i Sarajeva. Slobodno mogu reći da je do sada svaki korak bio produktivan i konkretan. Paralelno sa prvom fazom radova na uređenju zelenih i sportsko-rekreativnih površina u okviru Kampusa, po procjeni i nalogu nadležnih službi najprije je izvršeno rušenje dotrajalih objekata koji su predstavljali opasnost, kako za studente tako i za građane Novog Sarajeva, a za ove namjene Općina Novo Sarajevo je izdvojila blizu 300.000 KM. Nakon toga izvršeni su radovi na čišćenju parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa, nakon čega smo dobili ovaj lijepi uređeni park sa pješačkom i trim stazom.

Hasan Tanović, 23.9.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!