Neistina

Subvencije za rješavanje stambenog pitanja u KS dodjeljuju se svake godine

Predsjednik Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Redžo Lemezan tokom gostovanja u programu BHRT-a govorio je o svom djelovanju nakon što je napustio Našu stranku (NS) te se i kritički osvrnuo na rad aktuelne kantonalne Vlade.

Izvor: Naša stranka

Govoreći o radu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Lemezan je ustvrdio da ove godine prvi put u KS nisu obezbijeđene subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Apsolutno se ne radi ništa. Imamo problematičan resor komunalne privrede. (…) Prvi put u proteklih nekoliko godina mladi bračni parovi, odnosno mladi, nemaju subvencije za rješavanje stambenog pitanja. To se prije nije dešavalo i to je potpuna odgovornost Ministarstva.

Redžo Lemezan, 5.10.2023.

Istog dana kad je Lemezan gostovao u programu BHRT-a, Vlada KS je na svojoj službenoj web stranici objavila informaciju o izdvajanju 5,5 miliona KM za subvencioniranje kupovine stanova mladima, kao i da će javnost o raspisivanju javnog poziva biti blagovremeno obaviještena.

Svi mladi u narednom periodu mogu očekivati raspisivanje Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja njihovog stambenog pitanja sa kriterijima za dodjelu subvencija.

Almir Bečarević, 5.10.2023.

Prethodno, u augustu 2022. godine, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo u iznosu do 10.000 KM. Rok za prijave na ovaj poziv bio je otvoren 30 dana od dana raspisivanja, a konačna lista s 511 osoba objavljena je krajem oktobra 2022. godine.

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu objavljen je 19.11.2021. godine i ostao je otvoren 20 dana. Konačna lista od 864 osobe koje ispunjavaju uslove za subvenciju objavljena je sredinom decembra.

Pored subvencije, kako je istaknuo tadašnji ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, “Vlada KS je osigurala i tri miliona KM za poticajnu stanogradnju”.

I saziv Vlade KS s Edinom Fortom na čelu u svojoj prvoj godini vlasti nakon Opštih izbora 2018. godine vršio je program subvencioniranja. Javni poziv raspisan je u martu 2019. godine, a konačna rang-lista od 256 kandidata objavljena je u avgustu 2019. godine, da bi na sjednici Vlade od 30. decembra 2019. godine bila osigurana sredstva za 459 kandidata.

Prethodni sazivi Vlade KS

Treba istaći da su i prethodni sazivi Vlade KS dodjeljivali subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Početak pokretanja stambene izgradnje koja je za cilj imala rješavanje stambenog pitanja za osobe koje prvi put rješavaju stambeno pitanje započinje 2008. godine. Skupština Kantona Sarajevo još je u aprilu 2008. godine donijela Odluku o uslovima i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo. Ovom odlukom bilo je definisano da ”Vlada Kantona Sarajevo svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.”

Posljednji prijedlog ove odluke pred Skupštinom KS našao se 2016. godine, da bi u julu 2017. godine tadašnji resorni ministar Čedomir Lukić najavio da će doći do izmjene načina na koji se pomaže kupovina stana mladim osobama.

Krajem avgusta 2017. godine Vlada KS donijela je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih. Javni poziv raspisan je u septembru, a novom odlukom Vlade KS iz decembra 2017. godine, umjesto najavljenih 300.000 KM, dodijeljeno je 940.000 KM za 94 kandidata koji su ispunili uslove javnog poziva.

U 2018. godini iznos subvencija porastao je na 3,3 miliona KM. Javni poziv bio je raspisan u maju, a uručenje odluka kojima je Vlada KS subvencionirala rješavanje stambenog pitanja s po 10.000 KM za 330 mladih ljudi tog kantona organizovano je početkom septembra 2018. godine.

Krajem juna 2020. godine saziv Vlade KS koju su sačinjavali Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost BiH (SBB BiH) i Demokratska fronta (DF) donio je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenih pitanja mladih za tu godinu. Za ovu namjenu u budžetu KS prvobitno je bilo izdvojeno 550.000 KM, ali je kroz rebalans budžeta KS za ove namjene obezbijeđeno ukupno 1.932.000 KM. Konačna rang-lista s 276 osoba objavljena je krajem oktobra 2020. godine.

Shodno činjenici da Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano dodjeljuje subvencije od 2017. godine, kao i da su planirane i u tekućoj godini, Istinomjer tvrdnju Redže Lemezana da to nije slučaj ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!