Statuti DF-a i SDP-a BiH demantuju tvrdnju Halida Genjca

Generalni sekretar Stranke demokratske akcije (SDA), Halid Genjac tokom nedavno održanog 7. Kongresa ove političke partije osvrnuo se na zastupljenost žena u kontekstu izbora devet potpredsjednika/ca SDA.

Halid Genjac

Konstatujući tako da SDA nema više zamjenika predsjednika, Genjac je ustvrdio:

Nemamo više zamjenika predsjednika, imamo devet pozicija potpredsjednika. Mislim da smo jedina stranka koja je u statutu uvela da jedna od 9 pozicija mora biti rezervisana za ženu.

Halid Genjac, 14.09.2019.

Istinomjer je povodom izjave Halida Genjca da je SDA jedina stranka koja u statutu predviđa da na potpredsjedničkoj poziciji mora biti barem jedna žena izvršio uvid u statute nekoliko drugih političkih subjekata, te ustanovio da ova tvrdnja nije istinita.

Tako Statut Demokratske fronte (DF) u članu 28., Rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost, pored ostalog obavezuje organe Stranke da se “na nivou države uvažava rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost”, te u stavu 2. ovoga člana nalaže:.

Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne rodne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 30 % članova manje zastupljenog spola, osim ukoliko ne postoje objektivne mogućnosti.

Statut Demokratske fronte

Također, kad se radi o izboru potpredsjednika/ca, i Statut SDP-a BiH, odnosno njegov član 64, ne ide u prilog tvrdnji Halida Genjca:

Potpredsjednici SDP BiH su iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih, a najmanje dva su iz reda manje zastupljenog spola i najmanje jedan iz svakog entiteta. 

Statut SDP-a BiH

Obzirom na jasne odredbe statuta DF-a i SDP-a BiH po pitanju rodne zastupljenosti kad se radi o izboru potpredsjednika/ca ovih političkih subjekata, tvrdnju Halida Genjca Istinomjer ocjenjuje neistinitom

(Istinomjer.ba)

Prezentacija plana ”reorganizacije sanacije GRAS-a” u decembru 2019. godine?

Nakon prezentacije nacrta istraživanja koji je, kako je navedeno, urađen od strane japanske  konsultantske firme Nippon...

I BiH ima regulativu iz oblasti kibernetičke bezbjednosti

Na nedavno održanoj konferenciji posvećenoj novinama u IT oblasti ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske (RS), Srđan Rajčević izjavio je kako...


Da li će ministar Šarović inicirati sjednicu koja će okončati “klasičnu blokadu rada Parlamenta”?

Govoreći o trenutnoj blokadi državnih i zakonodavnih institucija Bosne i Hercegovine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednik SDS-a, Mirko Šarović rekao je da će od Denisa...