Statuti DF-a i SDP-a BiH demantuju tvrdnju Halida Genjca

Generalni sekretar Stranke demokratske akcije (SDA), Halid Genjac tokom nedavno održanog 7. Kongresa ove političke partije osvrnuo se na zastupljenost žena u kontekstu izbora devet potpredsjednika/ca SDA.

Halid Genjac

Konstatujući tako da SDA nema više zamjenika predsjednika, Genjac je ustvrdio:

Nemamo više zamjenika predsjednika, imamo devet pozicija potpredsjednika. Mislim da smo jedina stranka koja je u statutu uvela da jedna od 9 pozicija mora biti rezervisana za ženu.

Halid Genjac, 14.09.2019.

Istinomjer je povodom izjave Halida Genjca da je SDA jedina stranka koja u statutu predviđa da na potpredsjedničkoj poziciji mora biti barem jedna žena izvršio uvid u statute nekoliko drugih političkih subjekata, te ustanovio da ova tvrdnja nije istinita.

Tako Statut Demokratske fronte (DF) u članu 28., Rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost, pored ostalog obavezuje organe Stranke da se “na nivou države uvažava rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost”, te u stavu 2. ovoga člana nalaže:.

Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne rodne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 30 % članova manje zastupljenog spola, osim ukoliko ne postoje objektivne mogućnosti.

Statut Demokratske fronte

Također, kad se radi o izboru potpredsjednika/ca, i Statut SDP-a BiH, odnosno njegov član 64, ne ide u prilog tvrdnji Halida Genjca:

Potpredsjednici SDP BiH su iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih, a najmanje dva su iz reda manje zastupljenog spola i najmanje jedan iz svakog entiteta. 

Statut SDP-a BiH

Obzirom na jasne odredbe statuta DF-a i SDP-a BiH po pitanju rodne zastupljenosti kad se radi o izboru potpredsjednika/ca ovih političkih subjekata, tvrdnju Halida Genjca Istinomjer ocjenjuje neistinitom

(Istinomjer.ba)

Donesena odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo

U jednom od svojih nedavnih istupa u javnosti, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS), Mirza Čelik (SDA) najavio...

Prošli saziv Vijeća ministara BiH u prvih mjesec dana rada bio je aktivniji od trenutog saziva

Ustvrdivši da je Vijeća ministara BiH “u blokadi”, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dragan Mektić usporedio je rad trenutnog sa radom prošlog saziva Vijeća ministara BiH u...Sa novim razgovorima o Izbornom zakonu BiH i novi rokovi

Izmjena Izbornog zakona BiH tema je koja je, po ko zna koji put, od strane političkih aktera u BiH još jednom aktuelizirana, te su uslijedila i nova obećanja i licitiranje rokovima u kojima bi se...