Halid Genjac tumači preporuke Eurostata

Halid Genjac
Halid Genjac

„Najbolja opcija jeste da se na popisnici koja tretira grupu pitanja etno-kulturološkog dijela navedu kategorije Bošnjak, Srbin i Hrvat, kako bi se izbjegla svaka manipulacija, te da se uz te navede i ona ne želim se izjasniti, što je obaveza EUROSTAT-a, kao i grupa ostalih. Pod rubrikom ostali bilo bi omogućeno da se svi građani u BiH izjasne koje im je opredjeljenje u tom smislu“, izjavio je Halid genjac, delegat Doma naroda PSBiH iz redova SDA i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH.

(SDA.ba, 23. 2. 2013.)

Komentar: 

Halid Genjac bi, kao predsjedavajući Zajedničke komisije za EU integracije u PSBiH, trebao ponajbolje u BiH znati šta su preporuke EUROSTAT-a, no to izgleda nije tako. Njegove tvrdnje  da je “najbolji sistem pouotvorene popisnice” demantovane su zapravo prije nego što je i dao izjavu u vezi sa popisom.

Naime, direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović izjavio je u augustu prošle godine da je Međunarodni monitoring popisa EU preporučio da u popisnom listu pitanja o nacionalnoj pripadnosti, religiji i maternjem jeziku budu u potpunosti budu otvorena.

Dakle, Evropa je još poodavno jasno rekla da su otvorene popisnice najpogodnije za današnju složenu, Bosnu i Hercegovinu, a što sigurno ima veze i sa odlukom u slučaju Sejdić i Finci koja je “presudila” diskriminirajućem Ustavu BiH.

No, Genjac ne smatra da je Evropa u pravu, iako je, još jednom, početkom ove godine, direktor Agencije za statistiku BiH, Zdenko Milinović, podsjetio na ranije stavove međunarodnog monitoringa u vezi sa oktobarskim popisom.

“U petom mjesecu ćemo imati misiju međunarodnog posmatranja, koja će dati izvještaj da li je sve spremno za popis u oktobru’, izjavio je Zdenko Milinović, direktor agencije za statistiku BiH 25. januara ove godine i uz to napomenuo da je Međunarodni monitoring od početka na stajalištu da tri sporna pitanja u upitniku o vjerskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti trebaju biti otvorena, sukladno standardima koje oni zastupaju i preporučuju.

Dakle, nema sumnje da Evropa zastupa sistem otvorene popisnice kao najbolji i najpogodniji za našu zemlju, dok se sa druge strane Halid Genjac, plasirajući neistinite informacije i pozivajući se na Eurostat, bavi političkim interesima koji su suprotni interesima cijele BiH i svih njenih građana.

(istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...