Neispunjeno

Stari saziv Vlade ZDK nije obnovio Kantonalnu bolnicu u Zenici

Planom obnove Kantonalne bolnice Zenica koji je prošli saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona još jula 2017. godine prezentirao predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predviđena je bila rekonstrukcija objekata bolnice i zamjena energenata.

Najavljujući svojevremeno potpisivanje kreditnog aranžmana za realizaciju pomenutog projekta, premijer ovog kantona, Miralem Galijašević nakon sastanka sa predstavnicima EBRD-a između ostalog je izjavio:

Nakon prezentacije projekta, predstavnici EBRD-a su prihvatili ovaj projekt i potpisivanje će biti realizirano u nekoliko koraka do kraja godine. Očekujemo da će radovi početi već početkom naredne godine. Obim investicije će biti od 16 do 20 miliona KM, a već imamo naznake odobravanja ovog kredita.

Miralem Galijašević, 20.07.2017.

Tom prlikom, Lin O’Gready iz Tima za komunalnu infrastrukturu EBRD-a u Londonu naglasila je da će se “kredit od deset miliona eura dati državi BiH, koja će ga proslijediti Kantonu”.

U svrhu realizacije pomenutog aranžmana i samog projekta, minuli saziv Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 23.05.2018. godine donio je odluku u vezi s odobrenjem kreditnog zaduženja kantonalne vlade za rekonstrukciju Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 20 miliona KM.

Potpisivanjem sporazuma o kreditu za projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica u vrijednosti od 10 miliona eura između ministra finansija i trezora BiH, Vjekoslava Bevande i direktora Kancelarije EBRD-a u Bosni i Hercegovini, Jana Brauna upriličenog 27.06.2018. godine, ostvareni su uslovi za daljnji nastavak realizacije ovog projekta.

Međutim, krajem februara tekuće godine iz press službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za Istinomjer.ba su poručili:

Nakon potpisivanja projektnog ugovora za Projekt poboljšanja energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, čija je vrijednost 10 miliona eura, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna bolnica Zenica učinili su sve iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za početak realizacije projekta. Vlada Zeničko-dobojskog kantona pokrenula je potrebne procedure za realizaciju kreditnog zaduženja, za koje saglasnost treba dati Parlament FBiH. Potrebno je da saglasnost daju oba doma Parlamenta FBiH, međutim pošto Dom naroda FBiH još nije formiran u ovom trenutku nije poznato kada će navedena saglasnost biti dobijena. Kantonalna bolnica Zenica završila je pripremu tehničke dokumentacije i uputila je EBRD-u na odobrenje, koje se još uvijek čeka. Još jednom ističemo posvećenost i čvrsto opredjeljenje Vlade ZDK i Kantonalne bolnice Zenica da realiziraju ovaj generacijski projekt u Zeničko-dobojskom kantonu, koji će pacijentima omogućiti kvalitetniju uslugu, a zaposlenicima bolje uvjete za rad i boravak u KBZ-u.

Press služba Vlade Zeničko – dobojskog kantona, 13.02.2019.

Obzirom da do isteka mandata minulog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona projekat obnove Kantonalne bolnice Zenica nije završen, Istinomjer s tim u vezi obećanju Miralema Galijaševića daje ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!