Analize

Da li je tokom prošlog mandata zaista otvoreno 100.000 radnih mjesta?

U svom obraćanju na 7. Kongresu Stranke demokratske akcije (SDA), lider ove stranke Bakir Izetbegović izvještavajući članstvo o rastu ekonomskih pokazatelja u zemlji, prisjetio se i svog obećanja o otvaranju 100.000 radnih mjesta datog pet godina ranije u kampanji za Opće izbore 2014. godine.

Broj zaposlenih je porastao za 109.000 – dakle, moje obećanje o sto hiljada novih radnih mjesta u 10 godina se ispunilo u jednom mandatu!

Bakir Izetbegović, 14.09.2019.

Podsjećamo, na predstavljanju predizbornog programa i kandidata Stranke demokratske akcije u Sarajevu, koje je održano 13. septembra 2014. godine, Izetbegović je dao sljedeće obećanje:

I tako i za sljedećih osam godina, malo je četiri, 300.000 glasova dva puta ljudi, ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.

Bakir Izetbegović, 13.09.2014.

I godinu dana kasnije Bakir Izetbegović je rekao kako bi se dato obećanje moglo ispuniti i u toku jednog mandata.

Bosni i Hercegovini je potrebno 100.000 novih radnih mjesta već u toku ovog mandata, i to očigledno nije nedostižan cilj. Ukoliko održimo koaliciju na okupu, sačuvamo stabilnost i sigurnost u zemlji i zaustavimo destruktivne, dezintegracijske težnje koje dolaze od dijela političkih snaga u RS, ovaj broj bi mogao biti postignut. Tih 100.000 novozaposlenih bi značilo definitivnu stabilizaciju budžeta, smanjenje tenzija u društvu i trajno rješenje socio-ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini.

Bakir Izetbegović, 29.12.2015.

Na prvi pogled iz zvaničnih podataka Agencije za statistiku BiH moglo bi se zaključiti da je Izetbegović u pravu.

Naime, u martu 2015. godine, kada su formirani Vijeće ministara i Vlada FBiH u prošlom mandatu, broj zaposlenih je iznosio 707.560, a u oktobru 2018. godine, na kraju mandata odnosno kada su održani posljednji Opći izbori, iznosio je 813.205 zaposlenih. Tako je broj zaposlenih u ovom periodu porastao za 105.645 osoba.

Sa druge strane, prema podacima Agencije za statistiku BiH (koji su kako se navodi u saopštenjima BHAS-a preuzeti od Agencije za rad i zapošljavanje BiH), broj nezaposlenih je smanjen sa 546.888 u martu 2015. godine, na 437.783 u oktobru 2018. godine, što je smanjenje za 109.105 nezaposlenih. Ipak, prema dostupnim podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH od ovog broja od početka 2015. do kraja 2018. godine tek 43.486 osoba sa biroa je brisano radi zaposlenja, odnosno godišnje je u prosjeku brisano 10.871 osoba po ovom osnovu. U istom periodu radni odnos je prestao za 29.394 zaposlena, odnosno prosječno 7.348 godišnje.

Međutim, ovdje je važno napomenuti da Federalni zavod za statistiku (FZS) od početka 2018. godine koristi novi način prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba. Kako je saopšteno iz ove institucije, Federalni zavod za statistiku u 2018. godini je prestao publikovati podatake o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, koji su prikupljani putem Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći (Rad-1) i počeo sa obradom i objavljivanjem podataka o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora. “Podatke o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora, baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa Federalni zavod za statistiku preuzima od Porezne uprave Federacije BiH u mjesečnoj periodici”, navedeno je u saopštenju za javnost FZS.

Kao najbitnije, u saopštenju je navedeno sljedeće:

“Podaci o broju zaposlenih iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nisu uporedivi sa prethodno objavljivanim mjesečnim i godišnjim podacima o broju zaposlenih, zbog različitog obuhvata.

Shodno tome i Agencija za statistiku BiH je u svom biltenu iz januara 2018. godine u fusnoti navela:

Od januara 2018. godine u obračun zaposlenih u BiH uvršteni su podaci za Federaciju BiH dobijeni iz administrativnog izvora, Porezne uprave Federacije BiH. Podaci o ukupnom broju zaposlenih u BiH su obračunati i retroaktivno za 2017. godinu.

Bilten BHAS, januar 2018.

Inače do januara 2018. godine, s obzirom da su podaci o broju zaposlenih u FBiH i RS prikupljani na isti način, Agencija za statistiku je kao napomenu navodila da su podaci privremeni s obzirom da su prikupljani na osnovu polugodišnjeg istraživanja sa punim obuhvatom RAD-15 kao i putem mjesečnog istraživanja RAD-1.

Tako ćemo, ako uporedimo prethodne podatke iz decembra 2017. godine sa januarom 2018. godine od kada se primjenjuje novi način prikupljanja podataka o broju zaposlenih u FBiH, primjetiti veliki skok u broju zaposlenih.

U decembarskom biltenu iz 2017. godine, broj zaposlenih iznosio je 753.202, dok je u januarskom biltenu iznosio 790.943. U istom biltenu kao broj zaposlenih iz decembra 2017. godine ovoga puta je naveden broj od 792.601, te je jasno da je skok od 37.741 zaposlena prouzrokovan promjenom načina prikupljanja podataka. Prema tome i izjava Bakira Izetbegovića teško je provjerljiva sa sigurnošću od 100%.

Podsjećamo da je Istinomjer je tokom 2017. godine u svojoj analizi pisao o problemima sa različitim metodologijama prikupljanja podataka koje se koriste u BiH, ali i ranije o tumačenjima takvih podataka od strane aktuelnih zvaničnika u svoju korist.

Porezne uprave u zemlji vode evidenciju o zaposlenim na bazi prijava/odjava koje dostavljaju poslodavci nadležnim organizacionim jedinicama.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave FBiH na dan 31.03.2015. godine broj zaposlenih je iznosio 476.374, a prema podacima FZS-a iz oktobra 2018. godine (prikupljenim od PU FBiH) broj zaposlenih je iznosio 526.940. Tako je tokom proteklog mandata broj zaoslenih u FBiH porastao za 50.566. Prema posljednjim podacima FZS-a broj zaposlenih u julu 2019. godine iznosio je 533.391, što znači da je od marta 2015. godine do jula 2019. godine u FBiH zaposleno 57.017 osoba.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku RS dobijaju se osnovu „Polugodišnjeg izvještaja o zaposlenima i platama zaposlenih“ (RAD–1 i RAD–15), odnosno na isti način na koji su prikupljani i u FBiH do početka 2018. godine.

Prema ovim podacima broj zaposlenih u martu 2015. godine iznosio je 243.166 dok je u septembru 2018. godine iznosio 268.879, što je porast od 25.713 zaposlenih.

Prema podacima Porezne uprave RS broj uposlenih u martu 2015. godine je bio 265.187 dok je taj broj u oktobru 2018. godine iznosio 292.740 zaposlenih, što je povećanje za 27.553 zaposlena. Prema posljednjim podacima Porezne uprave RS broj uposlenih u augustu 2019. godine iznosio je 297.499. Tako je prema ovim podacima broj uposlenih u RS od marta 2015. godine do danas porastao za 32.312 osoba.

Ukoliko objedinimo podatke iz FBiH i RS čiji su izvori entitetske Porezne uprave, u BiH je od marta 2015. godine do oktobra 2018. godine iznosio 78.099 zaposlenih. Ovaj broj prema istim podacima od marta 2015. godine do augusta 2019. godine iznosio je 89.329 zaposlenih.

U Brčko distriktu u martu 2015. godine bilo je zaposleno 16.451 osoba, dok je taj broj u augustu 2018. godine što su posljednji podaci u Biltenu Brčko Distrikta, iznosio 17.596 zaposlenih, pa je povećanje tako iznosilo 1145.

Na kraju na osnovu dostupnih podataka Poreznih uprava možemo zaključiti da je broj zaposlenih u cijeloj BiH tokom perioda u kom je SDA bila na vlasti do izbora u oktobru prošle godine porastao za nešto manje od 80 hiljada novouposlenih u cijeloj BiH. Ipak, teško je reći da je i ovaj osjetni porast zaposlenih doveo do “definitivne stabilizacije budžeta, smanjenja tenzija i trajnog rješenja socio-ekonomskih prilika u BiH”, a što je Izetbegović tvrdio da će se desiti. O tome najbolje svjedoči i informacija po kojoj je Bosnu i Hercegovinu samo u 2018. godini napustilo više od 53 hiljade osoba.

NAPOMENA: Ovaj tekst prvobitno je objavljen 16. septembra 2019. godine kao ocjena izjave Bakira Izetbegovića na osnovu podataka Agencije za statistiku BiH. Ipak zbog činjenice da se podaci o broju zaposlenih u FBiH i RS od januara 2018. godine prikupljaju na različite načine, te da smo konsultovali entitetske Porezne uprave kako bismo dobili uporedive podatke, tekst smo 17. septembra 2019. godine objavili u formi analize.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!