Poluistina

Šta govori MMF, a šta predstavnici vlasti?

Predsjednik i premijerka Republike Srpske često govore o dogovorenom i nikada aktiviranom kreditnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, uglavnom ističući da je RS ispunila sve obaveze prema MMF-u, dok aktiviranje sredstava koče federalni i državni nivo.

Istinomjer je već pisao o nedosljednostima predstavnika/ca vlasti u RS po pitanju kreditnih aranžmana sa MMF-om. Iako je već dugo vrlo očigledna namjera svih nivoa vlasti u BiH da budžetske probleme rješavaju zaduživanjem kod MMF-a, od zvaničnici/e RS su se često mogle čuti vrlo oprečne izjave na tu temu – od tvrdnji da je finansijska situacija stabilna i ne postoji potreba za MMF-ovim kreditom, preko priznanja da bi nova tranša kredita riješila probleme u javnim finansijama, pa do hvaljenja činjenicom da RS ispunjava sve uslove da bi se kreditni aranžman aktivirao.

Mi smo sve svoje obaveze, i to je bio uslov za MMF aranžman, te svoje obaveze mi smo ispunili. Republika Srpska je jedina u Bosni koja je ispunila te uslove. Nije to ispunila ni Federacija, ni zajednički nivo. I to je onemogućilo Republici Srpskoj da dođe 150 miliona u budžet iz programa MMF-a. 150 miliona je ozbiljan novac za nas, to nas dovodi u fazu superlikvidnosti.

Nisu isplatili zato što zajednički nivo nije ispunio svoje obaveze, nije ispunila Federacija svoje obaveze. Evo pitajte ljude iz MMF-a – tvrde da smo jedino mi ispunili te obaveze. I sad se kažnjavamo zato što neko ko sjedi u zajedničkim institucijama, a dolazi iz opozicije iz RS, smatra ako taj novac dođe ovdje, da će to narod primjetiti, da će narod još više podržati vlast i da oni nemaju nikakve šanse, k’o što i nemaju. To je sabotaža, to je vrsta izdaje.

Milorad Dodik, 19.09.2017.

Slične izjave nekoliko puta je dala i Željka Cvijanović:

Mi smo te rezultate postigli uprkos svim ovim finansijskim blokadama koje smo imali upravo od strane te opozicije koja je vlast u Sarajevu i koja je zablokirala 150 miliona koje smo trebali do sad da povučemo od MMF-a (…).

Naravno da bi sve bilo puno lakše i bolje da, recimo, ta ista opozicija koja stalno predviđa neki kolaps sistema ili kolaps budžeta, da oni nisu gore zaustavili u Sarajevu sav onaj silni novac koji je trebao da stigne Republici Srpskoj. Kada je u pitanju budžet, to je nekih 150 miliona maraka koje su do sada zaustavili, odnosno koje su ostale nepovučene od strane MMF-a, ali isto tako i neke brojne druge programe, Svjetske banke, koji ukupno iznose isto negdje 160 miliona konvertibilnih maraka.

Željka Cvijanović, 08.10.2017.

Nezavisno od oprečnih poruka koje su se do sada mogle čuti o postojanju ili nepostojanju potrebe za kreditnim sredstvima MMF-a, provjerili smo neke od gore navedenih tvrdnji koje su iznijeli Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

Na pitanje o tome da li je tačno da je Republika Srpska jedini nivo vlasti u BiH koji je ispunio svoje obaveze, od predstavništva MMF-a u BiH smo dobili sljedeći odgovor:

Vlasti u Republici Srpskoj su zavrišle četiri aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti – 1) usvajanje budžeta za 2017. godinu; 2) usvajanje novog Zakona o bankama 3) izmjene Zakona o Agenciji za bankarstvo i 4) izmjene Zakona o porezu na dobit. Međutim, kontinuirana strukturalna odrednica, koja zahtjeva pravovremeno usvajanje koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza na kvartalnom nivou i poravnanje potraživanja na polugodišnjoj osnovi, za koju je potreban pristanak RS i FBiH u upravnom odboru Uprave za interno oporezivanje, nije ispunjena.

Francisco Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, 19.10.2017.

 

Pored toga, provjerili smo i da li je tačna tvrdnja da bi Republika Srpska dobila 150 miliona KM iz kreditnog aranžmana da su do sada ispunjeni svi uslovi za njegovu aktivaciju. Predstavništvu MMF-a uputili smo pitanje o tome koliki je tačno iznos koji bi dobio svaki entitet u slučaju aktiviranja kreditnih sredstava. Dobili smo sljedeći odgovor:

Potencijalna sredstva za Bosnu i Hercegovinu iznose oko 152 miliona KM. Ovaj iznos će biti raspodijeljen tako da dvije trećine idu Federaciji BiH, a jedna trećina Republici Srpskoj.

Francisco Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, 19.10.2017.

 

Dakle, tvrdnja da je RS ispunila sve obaveze koje se odnose na legislativu samog entiteta je tačna, ali obaveze koje stoje pred Upravom za direktno oporezivanje, a zavise i od Republike Srpske, još uvijek nisu ispunjene.

Sa druge strane, tvrdnja da bi RS dobila 150 miliona KM nije tačna, budući da je to ukupan iznos sredstava za BiH. Da su obaveze svih nivoa vlasti do sada bile ispunjene i sredstva aktivirana, Republici Srpskoj bi, zapravo, bilo pozajmljeno oko 50, a ne 150 miliona KM.

Njihove tvrdnje, stoga, ocjenjujemo kao poluistinite.

Rezidentnog predstavnika MMF-a pitali smo i šta su uslovi koje institucije u BiH moraju ispuniti kako bi se aktivirao kreditni aranžman:

Ostale su tri aktivnosti koje treba implementirati kako bi se završio prvi pregled ispunjenosti uslova – 1) povećanje akciza za finansiranje infrastrukturnih investicija; 2) usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u PS BiH i 3) procjena vrijednosti za BH Telecom i HT Mostar. Dodatno, da bi se program nastavio, mora se postići dogovor o fiskalnim ciljevima za institucije BiH i dva entiteta, kao i dogovor o dodatnim mjerama između MMF-a i nadležnih u BiH prilikom naredne posjete pregovaračke misije MMF-a, koja tek treba biti zakazana.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!