Poluistina

Skupština KS-a usvajala je prijedloge SDA, ali i odbijala neke koji su se pokazali ispravnim

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) te odnedavno i predsjednica Glavnog odbora SDA Jasmina Biščević-Tokić u razgovoru za Stav komentarisala je aktuelna politička dešavanja u KS-u, uključujući i odnos vladajuće većine u KS-u spram prijedloga koji dolaze iz SDA.

FOTO: Stav

Na upit da opiše “trenutni odnos pozicije i opozicije u Sarajevu”, Biščević-Tokić odgovorila je da se ništa od prijedloga Kluba SDA ne prihvata:

Mi se trudimo da budemo konstruktivna opozicija, ali ništa, naravno, ne bude usvojeno ako je predloženo iz Kluba SDA. Smatram da je to pogrešno jer bismo mi trebali biti korektivni faktor. Na mnoge greške koje su napravili jasno smo ukazivali, ali nije bilo dovoljno hrabrosti da ih prihvate.

Jasmina Biščević-Tokić, 5. 7. 2021.

Prema zvaničnim podacima sa stranice Skupštine KS-a, Klub SDA u ovom zakonodavnom tijelu čini sedam zastupnika i zastupnica: Mahir Dević, Smiljana Viteškić, Amra Hasagić, Hamed Aljović, Haris Zahiragić, Jasmina Bišćević-Tokić i Mirza Čelik.

Iako zastupnici SDA nisu članovi skupštinske većine koja je u oktobru prošle godine izglasala nepovjerenje vladi Marija Nenadića, te kasnije i imenovala aktuelnu vladu predvođenu Edinom Fortom, izvještaji sa sjednica Skupštine dokazuju da su u tekućoj godini u nekoliko navrata podržane inicijative i zaključci koje su pripadnici ove stranke predlagali.

Tako je, prema Zapisniku o radu sa 33. radne sjednice Skupštine KS-a, održane 3. marta 2021. godine, s 27 glasova “za” i jednim “protiv” usvojena inicijativa upravo zastupnice Biščević-Tokić prema Vladi KS-a “da objavi bazu podataka sa imenima osoba sa kojima se sklapaju ugovori o djelu”. Osim ove, Skupština je na istoj sjednici podržala još jednu inicijativu Biščević-Tokić, te dvije Harisa Zahiragića:

Skupština je jednoglasno (30„za”) usvojila inicijativu zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić prema Vladi Kantona Sarajevo „da objavi Registar zaključenih ugovora o djelu u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo po uzoru na Registar zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, a u cilju osiguranja veće transparentnosti”.

Nadalje, Skupština je jednoglasno (29 „za”) usvojila inicijativu Harisa Zahiragića, prema Vladi Kantona Sarajevo da formira interresornu komisiju koja će pristupiti izradi nacrta Zakona o izvrsnosti u Kantonu Sarajevo.

Nadalje, Skupština je (28 „za”, 1 „suzdržan”) usvojila inicijativu Harisa Zahiragića, da Skupština Kantona Sarajevo zaduži Vladu Kantona Sarajevo da Ramizu Dediću, a koji je beskućnik već duži vremenski period, koji je na neki način postao legenda Sarajeva, obezbijedi, dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom kontaktu sa brojnim građanima koji ga pomažu.

Zapisnik o radu sa 33. sjednice Skupštine KS-a, 3. 3. 2021.

Sljedeća, 34. radna sjednica Skupštine KS-a, održana je 7. aprila, a na njoj su jednoglasno usvojene inicijative dva člana Kluba SDA-a, Mahira Devića i Harisa Zahiragića:

Skupština je jednoglasno (27 „za”) usvojila inicijativu zastupnika Mahira Devića: „Da se na svakoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo kao prva tačka dnevnog reda razmatra Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.”

Skupština je jednoglasno (28 „za) usvojila inicijativu zastupnika Harisa Zahiragića: „Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim”.

Zapisnik o radu sa 34. sjednice Skupštine KS-a, 7. 4. 2021.

Na posljednjoj sjednici Skupštine KS-a, započetoj 8. jula, usvojen je zaključak “kojim se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo da zajedno s Univerzitetom u Sarajevu institucionalizira saradnju s Memorijalnim centrom Srebrenica”, i to na inicijativu Harisa Zahiragića iz Kluba SDA.

S druge strane, tačno je da je iz Kluba SDA vladajućoj većini ukazivano na, kako je Biščević-Tokić navela, moguće greške u poštivanju određenih procedura. Takav primjer je Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo.

Naime, ovaj zakon je prvi put donesen u decembru 2020. godine. S obzirom na to da prilikom njegovog donošenja nisu pribavljena potrebna mišljenja Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i uprave, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine KS-a, te Vlade i resora kojih se navedene promjene tiču, zastupnici SDA u Skupštini KS-a naglasili su da će zbog “nepoštivanja navedenih procedura zatražiti mišljenje Ustavnog suda te su uvjereni da će kršenje procedura u donošenju zakona rezultirati negativnim mišljenjem navedenog suda”.

Ovo je sve rađeno preko koljena da se što prije osigura prostor za imenovanje određenih ministara i ušli smo u jedan potpuno naopak redoslijed poteza, jer su počeli pripremati ministarstva na bazi imena koje su predstavili putem društvenih mreža, umjesto da su formirali vladu pa tek realizirali svoju političku viziju.

Mahir Dević, 18. 12. 2020.

Nakon što je premijer FBiH Fadil Novalić podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti postupka donošenja Zakona, Ustavni sud Federacije BiH presudio je da zakonske izmjene nisu u skladu s Ustavom FBiH. U presudi je navedeno da postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo nije proveden u skladu s Poslovnikom Skupštine KS-a.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo uputio je u martu saopćenje za javnost u kojem su se osvrnuli i na odluku Ustavnog suda.

Na sve navedeno Ustavni sud je proglasio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo neustavnim, te potvrdio argumentaciju Kluba SDA prilikom formiranja ove većine i njihove Vlade.

Saopćenje Kluba zastupnika SDA u Skupštini KS-a, 11. 3. 2021.

Tadašnja ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić ustvrdila je da odluka Ustavnog suda FBiH ne znači da je aktuelni saziv kantonalne Vlade nezakonit, s obzirom na to da je izvršna vlast imenovana na osnovu Zakona o Vladi, kojim je navedeno da Vladu čini premijer i 12 ministara, s tim da nije precizirano koja ministarstva postoje. Ministrica navodi kako Vlada “neometano funkcioniše i da je sada na potezu Skupština KS”

Nakon toga je Kolegij Skupštine KS-a zatražio od Vlade da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS-a po hitnoj proceduri.

Ubrzo zatim, Skupština KS-a je istog dana, većinom glasova, po hitnom postupku, usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija, a tadašnja ministrica pravde i uprave u Vladi KS-a istakla je “da u konkretnoj presudi Ustavnog suda nije data obavezujuća uputa zakonodavnom tijelu kako postupiti”.

Dakle, s obzirom na činjenično stanje, nije tačno da u Skupštini KS-a nije usvojeno ništa što su predlagali zastupnici SDA, dok je, s druge strane, tačna tvrdnja da je iz SDA ukazivano na određene greške u procedurama koje je činila vladajuća većina u KS-u, a koje su kasnije kao takve potvrdile relevantne sudske instance.

Stoga, izjavu Jasmine Biščević-Tokić u cjelini, Istinomjer ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!