SDA prihvatila svih osam tačaka DF-ovog dokumenta

Nakon što je Predsjedništvo Demokratske fronte 26.03.2019. godine donijelo “Odluku o početku razgovora sa svim parlamentarnim strankama o formiranju parlamentarnih većina za mandatni period 2018. – 2022. godine”, Generalni sekretar DF-a, Zlatko Miletić najavio je naredne korake koje će ta stranaka preduzeti u tom smjeru.

U kontekstu pregovora sa Strankom demokratske akcije (SDA), govoreći o pravcima u kojimu bi se oni mogli odvijati, Miletić je pored ostalog rekao:

Jedan je pravac, a već je u javnosti taj dokumet pokazan, da oni u biti prihvate tih osam tačaka za koje mi smatramo da nisu dovoljno radili u prethodnom periodu, na nekima nisu radili nikako, i ako su voljni da u strateškom smislu te stvari sve realiziramo u naredne četiri godine.

Zlatko Miletić, 30.03.2019.

Podsjećamo, dokument koji je usvojen na pomenutoj sjednici Predsjedništva DF-a sastoji se od osam tačaka, te je kao takav ponuđen u pregovorima sa SDA.

Dana 05.04.2019. godine, zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA), Adil Osmanović i potpredsjednik Demokratske fronte, Đenan Đonlagić potpisali su Sporazum o konstituisanju parlamentarnih većina između SDA i DF-a.

Dokument koji je nakon potpisivanja prezentiran javnosti u Bosni i Hercegovini sastoji se od osam tačaka, te sadrži sve što je stajalo u dokumentu koji je prethodno usvojilo Predsjedništvo DF-a, a sa kojim je ta stranka krenula u pregovore sa SDA.

Ovim Istinomjer obećanje Zlatka Miletića u vezi prihvatnja DF-ovog dokumenta od strane SDA ocjenjuje ispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti procese uspostave novih izvršnih vlasti na svim nivoima.

(Istinomjer.ba)

Još nije formirano zajedničko operativno tijelo BiH i Turske za pitanja prometa i infrastrukture

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalipagić održao je u maju ove godine bilateralni...

Prihvaćen zajam za nabavku novih trolejbusa

Prezentirajući bosanskohercegovačkoj javnosti aktivnosti i rezultate Vlade Kantona Sarajevo (KS) u prvih 100 dana njenog rada, premijer Vlade KS, Edin Forto između ostalog je najavio “kupovinu 20...Slijedi faza izgradnje vertikalne konstrukcije otvorenih bazena na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015. godine, govoreći o planovima za naredni period, pored ostalog najavio i početak...