SDA prihvatila svih osam tačaka DF-ovog dokumenta

Nakon što je Predsjedništvo Demokratske fronte 26.03.2019. godine donijelo “Odluku o početku razgovora sa svim parlamentarnim strankama o formiranju parlamentarnih većina za mandatni period 2018. – 2022. godine”, Generalni sekretar DF-a, Zlatko Miletić najavio je naredne korake koje će ta stranaka preduzeti u tom smjeru.

U kontekstu pregovora sa Strankom demokratske akcije (SDA), govoreći o pravcima u kojimu bi se oni mogli odvijati, Miletić je pored ostalog rekao:

Jedan je pravac, a već je u javnosti taj dokumet pokazan, da oni u biti prihvate tih osam tačaka za koje mi smatramo da nisu dovoljno radili u prethodnom periodu, na nekima nisu radili nikako, i ako su voljni da u strateškom smislu te stvari sve realiziramo u naredne četiri godine.

Zlatko Miletić, 30.03.2019.

Podsjećamo, dokument koji je usvojen na pomenutoj sjednici Predsjedništva DF-a sastoji se od osam tačaka, te je kao takav ponuđen u pregovorima sa SDA.

Dana 05.04.2019. godine, zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA), Adil Osmanović i potpredsjednik Demokratske fronte, Đenan Đonlagić potpisali su Sporazum o konstituisanju parlamentarnih većina između SDA i DF-a.

Dokument koji je nakon potpisivanja prezentiran javnosti u Bosni i Hercegovini sastoji se od osam tačaka, te sadrži sve što je stajalo u dokumentu koji je prethodno usvojilo Predsjedništvo DF-a, a sa kojim je ta stranka krenula u pregovore sa SDA.

Ovim Istinomjer obećanje Zlatka Miletića u vezi prihvatnja DF-ovog dokumenta od strane SDA ocjenjuje ispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti procese uspostave novih izvršnih vlasti na svim nivoima.

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...