SBB podržao Nacrt Zakona o PIO

Još kada je Prijedlog zakona o penziono-invalidskom osiguranju FBiH upućen u hitnu parlamentarnu proceduru u Predstavnički dom Parlamenta FBiH, poslanici SBB-a bili su protiv toga, te je ovaj zakon vraćen u razmatranje po redovnoj proceduri.

Ukoliko zakon predviđa povećanje penzija, onda ćemo to podržati.”

Nasir Beganović, 04.11.2017.

Klub poslanika SBB-a podnio je nekoliko dana prije ove sjednice amandman na Zakon o PIO kojim se, kako su rekli “osigurava da ne dođe do umanjenja penzija policijskim službenicima koji bi u penziju išli po usvajanju ovog Zakona.”

U obrazloženju uloženog amandmana iz Kluba SBB-a istaknuto je da bi se “radni staž koji je osiguranik ostvario u policijskoj službi, množio sa koeficijentom 1,3, a ako ima staža ostvarenog na drugim poslovima koji nemaju beneficirani radni staž, on bi se redovno obračunavao po odredbama zakona.”

Nakon toga zakazana je vandredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Beganović je kazao kako očekuje da će prijedlozi i dostavljeni amandmani biti uvršteni u tekst Prijedloga Zakona o PIO, koji bi se tek trebao naći u proceduri nakon što je njegov Nacrt odobrio i federalni Dom naroda.

Nadamo se da će naši zahtjevi biti uvršteni u tekst i da će Zakon biti usvojen do Nove godine. Prilikom razmatranja Nacrta političke stranke će imati priliku da iznesu svoje prijedloge i sugestije, a Vlada FBiH je ta koja će prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona to prihvatiti ili odbiti.”

Nasir Beganović, 01.12.2017.

Tokom razmatranja Nacrta, 6. decembra Beganović je još jednom izrazio zadovoljstvom činjenicom da je Zakon o PIO vraćen u redovnu proceduru.

Mi nemamo razloga da ne podržimo ovaj zakon danas s obzirom da se radi o nacrtu.”

Nasir Beganović, 06.12.2017.

Predstavnik Unije samostalnih sindikata policije FBiH, Mirza Hadžiabdić, predstavio je tokom rasprave dva moguća rješenja u vezi s penzionisanjem policajaca, koja bi mogla biti upućena kroz amandmane na Nacrt zakona o PIO-u. 

Prvo je da se koeficijent pomnoži s 1,3, a drugi je da se način obračuna visine penzija utvrđuje posebnim propisima i da to bude kroz dopunu Zakona o policijskim službenicima”

Mirza Hadžiabdić, 06.12.2017.

Dakle nakon što su oborili razmatranje Zakona o PIO po hitnoj proceduri, poslanici SBB-a podržali su njegov Nacrt u redovnoj proceduri što će Istinomjer ocijeniti kao dosljedno. Svakako ostaje još mnogo posla na razmatranju svih dostavljenih amandmana na ovaj Zakon, te ćemo pratiti kako će izgledati tekst Prijedloga ovog Zakona koji će se tek naći u Parlamentu.

(Istinomjer.ba)

Ambasadore BiH imenuje, postavlja, opoziva i razrješava Predsjedništvo BiH

Najavljujući prvu radnu sjednicu Predsjedništva BiH, sa dnevnim redom od “50 tačaka, od kojih je jedna smjena...

Nije isto imati tri ili četiri delegata u Domu naroda PS BiH

Kada kvorum za rad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH postoji, četiri delegata od ukupno pet koji dolaze iz RS čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, te ukoliko glasaju “protiv”...Čubrilović osniva novu stranku

Inicijativni odbor za osnivanje nove stranke, koja nastaje primarno od bivših članova DNS-a, odlučio je da njena osnivačka skupština bude održana 22. decembra ove godine. Nakon što je...