Ispunjeno

Sačinjen prednacrt zakona koji podrazumijeva uspostavu rezervnog sastava policije FBiH

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) na čelu sa ministrom Aljošom Čamparom, kako je nedavno saopćeno, “poduzelo je konkretne mjere i aktivnosti na vraćanju poljuljane sigurnosti i održavanju balansa policijskih snaga u entitetima” obzirom da “OHR i međunarodna zajednica nisu poduzeli konkretne mjere na sprečavanju uvođenja rezervnog sastava u RS.”

Podsjećamo, komentirajući Nacrt zakona koji predviđa uvođenje rezervnog sastava policije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (MUP FBiH), Aljoša Čampara najavio je “adekvatan odgovor na ovu pojavu” i kada je upitanju MUP FBiH.

Radi se o nacrtu, vidjet ćemo kakvu će on sudbinu doživjeti (…) Ako se usvoji zakon – imat ćemo adekvatan odgovor na ovu pojavu. Mislim da se više koristi u dnevno-političke svrhe, radi stvaranja kriza, radi stvaranja zebnje među građanima BiH, što nije dobro. Ako neko smatra da se trebamo takmičiti, mi se možemo takmičiti, i u broju policijskih službenika i u naoružanju i budžetima. RS nema šanse sa FBiH imajući u vidu ekonomske parametre.

Aljoša Čampara, 19.04.2019.

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije, ministar Čampara ponovio je stav da i Fedralni MUP treba poduzeti iste korake, najavljujući pri tom i nabavku policijske opreme.

Od Vlade Federacije BiH zahtijevat ćemo da se izdvoji milion KM za nedostajuću opremu.

Aljoša Čampara, 13.05.2019.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova 9. juna ove godine saopćeno je da su poduzete ranije najavljene aktivnosti.

Kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava u RS, sačinjen je prednacrt Zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima podrazumijevaju uspostavu rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije. Navedeni prednacrt Zakona upućen je u zakonsku proceduru donošenja. Sljedeći veoma bitan korak je predstavljala i nabavka materijalno-tehničkih sredstava za neometan i efikasniji rad Federalne uprave policije te je Vladi Federacije BiH dostavljena Informacija sa prijedlogom zaključaka za izdvajanje milion KM za nabavku MTS-a za potrebe Specijalne policijske jedinice i Sektora uniformisane policije.

Saopćenje FMUP-a, 09.05.2019.

Također, pokrenuta je i procedura izmjene i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a čime “bi se otvorila mogućnosti prijema novih policijskih službenika pri aktivnom sastavu policije”, a zatraženo je da se FUP-u stavi na raspolaganje i helikopter za potrebe “operativnog rada”.

Shodno navedenom, obećanju ministra Aljoše Čampare da će se poduzeti aktivnosti kako bi i FBiH dobila rezervni sastav policije, i s tim u vezi potrebnu opremu, Istinomjer daje ocjenu ispunjeno te ćemo pratiti dalji parlamentarni put ovog zakona kao i odgovore Vlade FBiH na ostale zahtjeve FMUP-a.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!