Rezolucija o vojnoj neutralnosti RS je politički, a ne pravno obavezujući akt

Predsjednik PDP-a i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović, komentarišući aktuelnu političku situaciju govorio je i o Rezoluciji o vojnoj neutralnosti RS u kontekstu trenutnih stavova o pitanju MAP-a i usvajanja njegovog Godišnjeg plana za 2019. godinu.

Postoji rezolucija NSRS iz 2017. godine, koja je po ocjeni Ustavnog suda RS, ne mojoj, politički akt koji nema pravno obavezujući karakter. To je rekao Ustavni sud RS po apelaciji kluba bošnjaka u Vijeću naroda RS u decembru mjesecu 2017. godine (…) da je rezolucija o vojnoj neutralnosti RS politički akt, koji ima svoju određenu političku dimenziju ako će neko slijediti taj politički akt i u institucijama koje su podnjele zahtjev za članstvo u NATO ići sa rješenjima koja će to zaustaviti, sve ostalo po formi i po sadržaju nije obavezujuće kako je to rekao Ustavni sud RS.

Branislav Borenović, 12.06.2019.

Ustavni sud Republike Srpske odlučujući o vitalnom nacionalnom interesu bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti RS, donio je odluku 04. decembra 2017. godine, a u njenom obrazloženju je navedeno:

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo, jer je ocijenjeno da osporena Rezolucija Narodne skupštine RS ne sadrži opšte pravne norme i da, shodno tome, nema obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine RS.

Ustavni sud Republike Srpske, 04.12.2017.

S obzirom na navedenu odluku, Istinomjer izjavu Branislava Borenovića u vezi Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Još uvijek ništa od sastanka predstavnika PDP-a i SNSD-a

U intervjuu koji je predsjednik PDP-a i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Branislav Borenović...

Arnaut: “O dnevnom redu se ne glasa”

Nakon što je u petak, 14. juna prekinuta hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zbog, kako je navela njegova predsjedavajuća Borjana Krišto, “nepostojanja entitetske većine za...U Ivanićevom mandatu “MAP nije zatražen, a nije ni odobren”

Međusobna optuživanja između SNSD-a sa jedne, te PDP-a i SDS-a sa druge strane na temu ko je, šta i kada učinio u kontekstu NATO integracija Bosne i Hercegovine i dalje ne prestaju. Naprotiv,...