Neispunjeno

Radovi na pješačkom mostu na Ilidži nisu okončani ni do kraja jula

Radovi na pješačkom mostu na Ilidži, koji će spajati naselja Pejton i Lužani trebali su biti okončani krajem jula 2019. godine, no po treći put je došlo do produžetka roka za okončanje radova, te bi radovi na vanjskom uređenju mosta trebali biti okončani do 31. avgusta ove godine.

Kada je na ljeto 2018. godine počela izgradnja pješačkog mosta na Ilidži, rok za izvođenje radova bio je april 2019. godine, a vrijednost radova iznosila je 1,3 miliona KM. No, iako su radovi tekli planiranom dinamikom, usljed porasta vodostaja rijeke Željeznice 3. februara ove godine došlo je do urušavanja srednjeg dijela konstrukcije mosta.

Dan kasnije, na press konferenciji povodom pomenutog događaja načelnik Općine Ilidža, Senaid Memić izjavio je da “šteta iznosi oko pola miliona maraka, a uništena je uglavnom pomoćna konstrukcija, odnosno skela na mostu”. Tom prilikom najavljeno je da će nastavak radova na ovom mostu početi već sutradan, 05. februara, a da se očekuje kako će radovi biti završeni u maju ili junu.

Da radovi na ovom mostu neće biti okončani u maju ili junu za Istinomjer je potvrđeno iz Službe za informisanje Općine Ilidža u maju 2019. godine, te je potvrđeno i da je rok za završetak radova pomjeren za 29. juli 2019. godine.

Ugovorom sklopljenim sa izvođačem radova definisan je rok od 12 mjeseci za izvođenje radova. Na traženje izvođača radova, Općina Ilidža je 20. marta 2019. pismeno odobrila produženje dinamike izvođenja radova za 65 kalendarskih dana, zaključno sa 29.07.2019.

Služba za informisanje Općine Ilidža, 15.05.2019.

Kako se u javnosti do kraja jula 2019. godine nisu pojavile informacije o okončanju radova na ovom mostu, Istinomjer je još jednom kontaktirao Službu za informisanje Općine Ilidža, te je potvrđeno da radovi još uvijek nisu okončani, kao i da je rok produžen do 31. avgusta 2019. godine.

U međuvremenu nakon izrade variacione situacije, utvrđeno je da na budžetskoj stavci postoji dovoljno sredstava da se sa izvođačem radova dogovori i vanjsko uređenje za što postoji zasebna projektno tehnička dokumentacija, a koji radovi su inače bili planirani za iduću budžetsku godinu. Za realizaciju radova na vanjskom uređenju izvođaču radova je produžen rok do 31. augusta 2019. godine.

Služba za informisanje Općine Ilidža, 02.08.2019.

S obzirom na činjenicu da je rok za okončanje radova bio produživan već nekoliko puta do sada, te da radovi na mostu još uvijek nisu okončani, Istinomjer će ovo obećanje ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!