Radi se na tome

Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini u završnoj fazi

Projekt izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini, koji je od velikog značaja za grad Goražde, konačno bi mogao riješiti problem urušavanja obaloutvrde koji je uzrokovan poplavama iz decembra 2010. godine.

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a projekat je već nekoliko godina u planu, pa je tako još 2013. godine najavljeno da će se izgradnji obaloutvrde pristupiti već naredne godine nakon što se upotpuni projektna dokumentacija. No, projektna dokumentacija završena je tek 2015. godine, ali radovi na izgradnji obaloutvrde nisu započeli ni tada, kao ni dvije godine kasnije kada je najavljeno da počinje realizacija projekta zaštite od poplava na rijeci Drini u FBiH.

Ipak, tokom 2018. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović najavio je skoru izgradnju dugoočekivane obaloutvrde čija bi vrijednost radova trebala iznositi oko 10,5 miliona KM, a osim Svjetske banke koja ovaj projekat finansira većim dijelom, jedan dio finansira i Agencija za vodno područje Save.

Iako se ne odnosi direktno na razvoj turizma, smatramo da će ipak doprinijeti pozitivnim koracima naprijed projekat koji provodimo sa Svjetkom bankom i koji veoma brzo počinje sa implementacijom, a koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka.

Muhamed Ramović, 25. septembar 2018.

S tim u vezi, sredinom oktobra 2018. godine raspisan je poziv za podnošenje ponuda za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu i to LOT 1 za sanaciju desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada i LOT 2 za sanaciju lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada, a radovi na pripremanju terena za izgradnju pomenute oblaoutvrde konačno su započeli u aprilu 2019. godine.

Kao što znate, zadnjih 5-6 godina Gradonačelnik je često u svojim izjavama za medije, na Vijeću, davao informacije da će se raditi obaloutvrda rijeke Drine. (…) Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije ona je trajala dugo, izrade studija, studija uticaja na okoliš i poslije svih procedura, provedena je tenderska procedura, odabran je izvođač, nadzor i evo krenulo se sa ovim velikim projektom.

Pomoćnik gradonačelnika Goražda za prostorno uređenje, Enver Adžem, 23. april 2019.

U junu 2019. godine delegacija koju su činili predstavnici Svjetske banke i Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo posjetila je teren na kojem se izvode radovi, a gradonačelnik Ramović je tom prilikom istakao da “radovi teku svojim tokom” te da “nema nikakvih odstupanja”.

Sredinom februara 2020. godine javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji pomenute obaloutvrde u završnoj fazi. Prilikom posjete gradilištu gradonačelnik Ramović naglasio je da je u planu, poslije okončanja ove faze radova, i nastavak ovog projekta te da je zatraženo novih 20.000.000 KM od Svjetske banke.

Ovaj projekat ukupno košta oko 10.500.000,00 KM i mi smo već aplicirali za novih 20.000.000,00 KM, a to je da se radi obaloutvrde od mosta Žrtava Srebrenice prema centralnom mostu, zatim prema Baćcima i Vitkovićima, kao i za Podhranjeski potok, i sa tih novih 20.000.000,00 KM možemo konačno riješiti problem obaloutvrde u gradu Goraždu.

Muhamed Ramović, 18. februar 2020.

S obzirom na to da radovi teku planiranom dinamikom, kao i da je prva faza radova na sanaciji oblaoutvrde na rijeci Drini u završnoj fazi, Istinomjer će gradonačelniku Goražda, Muhamedu Ramoviću za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti dalju realizaciju ovog projekta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!