Analize

Problemi u Goraždu zbog izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini

I dok iz Gradske uprave Goražde, sa jedne strane, ističu da je projekat izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini “od velikog značaja za grad Goražde” kojim bi se konačno mogao riješiti problem urušavanja obaloutvrde uzrokovan poplavama iz decembra 2010. godine, sa druge strane jedan broj građana Goražda mjesecima iskazuje nezadovoljstvo zbog provedbe ovog projekta.

Realizacija projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu započela je u aprilu 2019. godine, a ovaj projekat je već nekoliko godina bio u planu, pa je tako još 2013. godine najavljeno da će se izgradnji obaloutvrde pristupiti već naredne godine nakon što se upotpuni projektna dokumentacija. No, projektna dokumentacija završena je tek 2015. godine, a radovi na izgradnji obaloutvrde nisu započeli ni tada, kao ni dvije godine kasnije kada je najavljeno da počinje realizacija projekta zaštite od poplava na rijeci Drini u FBiH. Ipak, tokom 2018. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović najavio je skoru izgradnju obaloutvrde u vrijednosti od oko 10,5 miliona KM, a osim Svjetske banke koja ovaj projekat finansira većim dijelom, jedan dio finansira i Agencija za vodno područje Save.

Iako se ne odnosi direktno na razvoj turizma, smatramo da će ipak doprinijeti pozitivnim koracima naprijed projekat koji provodimo sa Svjetkom bankom i koji veoma brzo počinje sa implementacijom, a koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka.

Muhamed Ramović, 25. septembar 2018.

S tim u vezi, sredinom oktobra 2018. godine raspisan je poziv za podnošenje ponuda za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu i to LOT 1 za sanaciju desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada, i LOT 2 za sanaciju lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada. Radovi na pripremanju terena za izgradnju pomenute oblaoutvrde konačno su započeli u aprilu 2019. godine.

Kao što znate, zadnjih 5-6 godina gradonačelnik je često u svojim izjavama za medije, na Vijeću, davao informacije da će se raditi obaloutvrda rijeke Drine. (…) Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije ona je trajala dugo, izrade studija, studija uticaja na okoliš i poslije svih procedura, provedena je tenderska procedura, odabran je izvođač, nadzor i evo krenulo se sa ovim velikim projektom.

Pomoćnik gradonačelnika Goražda za prostorno uređenje, Enver Adžem, 23. april 2019.

Kada je u junu 2019. godine delegacija koju su činili predstavnici Svjetske banke i Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo posjetila teren na kojem su se izvodili radovi, Ramović je istakao da “radovi teku svojim tokom” te da “nema nikakvih odstupanja”, najavljujući pri tom da bi radovi trebali biti okončani u toku 2019. godine.

U međuvremenu je zastupnik Naše stranke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Ibrahim Delić pisao Svjetskoj banci problematizirajući ovo pitanje. Delić je u pomenutom pismu naglasio da su poplave koje su zadesile Goražde 2010. godine uzrokovane ljudskim faktorom, te da trajne opasnosti od poplava nema, te ukazao na “besmislenost samog projekta s obzirom na to da projekt mora biti realiziran u saradnji i s nekim drugim općinama kako bi bio uspješan, međutim te saradnje nema”. Kao jedan od problema naveo je i neriješene imovinsko-pravne odnose, kao i to da “gradonačelnik iznos za izgradnju predstavlja kao donaciju, a ustvari će ga vraćati građani”.

Informacija o okončanju radova nije bilo tokom 2019. godine, kao ni početkom 2020. godine, a sredinom februara 2020. godine javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji pomenute obaloutvrde u završnoj fazi. Prilikom posjete gradilištu gradonačelnik Ramović naglasio je da je u planu, poslije okončanja ove faze radova, i nastavak ovog projekta te da je zatraženo novih 20.000.000 KM od Svjetske banke.

Ovaj projekat ukupno košta oko 10.500.000,00 KM i mi smo već aplicirali za novih 20.000.000,00 KM, a to je da se radi obaloutvrde od mosta Žrtava Srebrenice prema centralnom mostu, zatim prema Baćcima i Vitkovićima, kao i za Podhranjeski potok, i sa tih novih 20.000.000,00 KM možemo konačno riješiti problem obaloutvrde u gradu Goraždu.

Muhamed Ramović, 18. februar 2020.

I tokom aprila 2020. godine Gradska uprava Goražde istakla je da su radovi u završnoj fazi, a do danas nije bilo novih informacija o toku odnosno okončanju radova.

U međuvremenu su zastupnici i članovi Naše stranke u nekoliko navrata iskazali podršku građanima Goražda, a održana je i javna tribina na ovu temu o čemu je Istinomjer detaljnije pisao u analizi “Naša stranka dosljedna u zahtjevima za adekvatno rješenje zaštite od poplava u Goraždu”.

Problem izgradnje obaloutvrde u Goražu ponovo je aktueliziran tokom maja 2020. godine, nakon što su stanovnici goraždanskog naselja Luka zatražili da se radovi na izgradnji obaloutvrde u blizini njihovih kuća obustave. Tim povodom gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović je 7. maja 2020. godine održao sastanak na kojem je “konstatovano da treba poduzeti aktivnosti kako bi se usaglasili zahtjevi, na način da projekat ne bi bio ugrožen, a da se udovolji zahtjevima građana”, te je donesen “zaključak da se predoče Svjetskoj banci zahtjevi građana, a predloženo je i projektantu i nadzoru da u narednih nekoliko dana razmotre mogućnost da se uvaže primjedbe građana Luke na visinu zida, te da se isti smanji”.

Nezadovoljstvo zbog izgradnje pomenute obaloutvrde građani su iskazali i potpisivanjem peticije, “koju je potpisalo više od 550 građana kojom se od nadležnih traži da hitno obustave gradnju i nađu drugačija rješenja od gradnje visokih zidova na obali”. Početkom juna 2020. godine neformalna grupa građana organizovala je protestnu šetnju u Goraždu, “nakon što vlasti nisu uvažile njihove zahtjeve da se obustavi izgradnja obaloutvrda na rijeci Drini”.

Građani nisu pozvani na javnu raspravu, a svako normalan bi otišao da vidi. Problem je što se ne predstavlja ni nastavak gradnje pa niko još ne zna sa sigurnošću kako će izgledati drugi dio projekta. Mi smo nezadovoljni ovom izgradnjom, količinom novca koji je ubrizgan za ono što smo dobili, a dobili smo najveće ruglo ne u Evropi nego u svijetu.

Predstavnik neformalne grupe građana, Mirsad Kadrić, 6. juni 2020.

U avgustu 2020. godine predstavnici Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata izvršili su inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi Grada Goražda “nakon što se neformalna grupa građana goraždanskog naselja Luka obratila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove”, prenosi Žurnal.info.

Žurnal u tekstu “FEDERALNI INSPEKTORI POTVRDILI PISANJE ŽURNALA: Urbanistička saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrdi su nezakoniti!” navodi da je “postupajući federalni inspektor izvršio inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi Grada Goražda u vezi s izgradnjom obaloutvrda u ovom gradu, te je predmet uputio Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na nadležno postupanje i eventualno oglašavanje rješenja ništavnim”.

Inspektori se pozivaju na članove 86. i 97. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. U tim članovima zakona navodi se da je federalni urbanistički inspektor dužan zatražiti od Ministarstva da proglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za građenje ako utvrdi da je izdato protivno odredbama zakona. (…) Ako Federalno ministarstvo prostornog uređenja potvrdi da je akte izdao nenadležni organ, te ih poništi, već skoro izgrađene obaloutvrde će biti bespravno izgrađeni objekti za koje se neće moći izdati upotrebna dozvola, a samim tim se ne bi mogle predati u nadležnost Grada Goražda radi održavanja.

Žurnal.info, 21. avgust 2020.

Uprkos protivljenima jednog dijela građana koji su u više navrata iskazali nezadovoljstvo zbog ovog projekta, gradska vlast na čelu sa Muhamedom Ramovićem očigledno planira nastavak višemilionskog projekta izgradnje obaloutvrde u cilju, kako kažu, zaštite od poplava.

Sa druge strane, obećanje da će se problem neredovitnog vodosnabdijevanja riješiti ostaje neispunjeno iz godine u godinu na štetu građana koji već dugi niz godina ostaju bez redovnog pristupa vodi, a situacija postaje naročito teška u ljetnim mjesecima.

S tim u vezi, stanovnici Goražda upozoravaju da bi se protesti protiv izgradnje obaloutvrde u ovom gradu mogli proširiti i na proteste zbog uskraćivanja redovnog pristupa vodosnabdijevanju, te ostaje da se vidi kako će na sve reagovati aktuelana vlast u Goraždu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!