Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da teku planiranom dinamikom.

Projekt izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini, koji je od velikog značaja za Grad Goražde, konačno bi mogao riješiti problem urušavanja obaloutvrde koji je uzrokovan poplavama iz decembra 2010. godineOvaj dugoočekivani projekat je već nekoliko godina u planu, pa je tako još 2013. godine najavljeno da će se izgradnji obaloutvrde pristupiti već naredne godine nakon što se upotpuni projektna dokumentacija. No, projektna dokumentacija završena je tek 2015. godine, ali radovi na izgradnji obaloutvrde nisu započeli ni tada, kao ni dvije godine kasnije kada je najavljeno da počinje realizacija projekta zaštite od poplava na rijeci Drini u FBiH.

Ipak, tokom 2018. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović najavio je skoru izgradnju dugoočekivane obaloutvrde čija bi vrijednost radova trebala iznositi oko 10,5 miliona KM, a osim Svjetske banke koja ovaj projekat finansira većim dijelom, jedan dio finansira i Agencija za vodno područje Save.

Iako se ne odnosi direktno na razvoj turizma, smatramo da će ipak doprinijeti pozitivnim koracima naprijed projekat koji provodimo sa Svjetkom bankom i koji veoma brzo počinje sa implementacijom, a koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka.

Muhamed Ramović, 25.09.2018.

S tim u vezi, sredinom oktobra 2018. godine raspisan je poziv za podnošenje ponuda za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu i to LOT 1 za sanaciju desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada i LOT 2 za sanaciju lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada, a radovi na pripremanju terena za izgradnju pomenute oblaoutvrde konačno su započeli u aprilu 2019. godine.

Kao što znate, zadnjih 5-6 godina Gradonačelnik je često u svojim izjavama za medije, na Vijeću, davao informacije da će se raditi obaloutvrda rijeke Drine. (…) Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije ona je trajala dugo, izrade studija, studija uticaja na okoliš i poslije svih procedura, provedena je tenderska procedura, odabran je izvođač, nadzor i evo krenulo se sa ovim velikim projektom.

Pomoćnik gradonačelnika Goražda za prostorno uređenje, Enver Adžem, 23.04.2019.

U junu 2019. godine delegacija koju su činili predstavnici Svjetske banke i Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo posjetila je teren na kojem se izvode radovi, a gradonačelnik Ramović je tom prilikom istakao da “radovi teku svojim tokom” te da “nema nikakvih odstupanja”.

Iako je početak radova bio usporen zbog vremenskih prilika šef Jedinice za implementaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Alojz Dunđer, naglasio je kako vjeruje da će se u “narednom periodu taj zaostatak radova nadoknaditi” te da je “sama investicija zamišljena da se provede u toku ove kalendarske godine” što podrazumjeva “izgradnju obaloutvrda u cilju zaštite od poplava i u ukupnoj dužini 4 km, 2 km na lijevoj i 2 km na desnoj strani”.

Sredinom oktobra 2019. godine javnost je obaviještena da “ovih dana uveliko teku radovi na projektu izgradnje i uređenja obaloutvrde u Gradu Goraždu”, te da su na terenu firme iz Sarajeva i Goražda. 

Grad Goražde aplicirao je za Projekat uređenja obaloutvrda, odnosno korita rijeke Drine na potezu od entitetske linije do naselja Vitkovići. Taj projekat u prvoj fazi se uspješno provodi. (…) Imali smo određenih problema u rješavanju imovinskopravnih odnosa i to smo uspješno riješili. (…) Imali smo određene smetnje u dosadašnjem toku projekta. Pokazalo se da je sve što radimo u skladu sa propisima i mi smo aplicirali za novih 20.000.000,00 KM.

Muhamed Ramović, 16.10.2019.

Istinomjer će gradonačelniku Goražda, Muhamedu Ramoviću za projekat izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini dati ocjenu radi se na tome, s obzirom da radovi koji su započeli u aprilu 2019. godine tek planiranom dinamikom, uz napomenu da ćemo pratiti dalje aktivnosti na ovom projektu.

(Istinomjer.ba)

Zvučna zaštita na A transferzali

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala je tokom 2019. godine tender za izgradnju “aktivne zaštite od buke” na A...

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) traži da izabere svoje predstavnike u delegaciju ovog zakonodavnog tijela u...Prošli saziv Vijeća ministara BiH u prvih mjesec dana rada bio je aktivniji od trenutog saziva

Ustvrdivši da je Vijeća ministara BiH “u blokadi”, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dragan Mektić usporedio je rad trenutnog sa radom prošlog saziva Vijeća ministara BiH u...