Ispunjeno

U RS okončana uplata za poreze i doprinose za mart 2020. godine

Predsjednik Vlade Republike Srpske (RS), Radovan Višković krajem marta tekuće godine najavio je mjere kojima će zbog krize izazvane pandemijom novog koronavirusa, kako je rekao, biti obuhvaćeno najugroženijih šest ili sedam oblasti privrede RS kao što su ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj, druge uslužne djelatnosti, te preduzetnici.

Tako je, komentarišući zahtjeve koje je Vladi RS uputila Privredna komora Republike Srpske, Višković izjavio:

Vlada će iz Budžeta za oko 40.000 radnika iz tih oblasti platiti poreze i doprinose u iznosu od 16,5 miliona KM. Pošto se do polovine marta radilo, naš stav je da je realno i korektno da poslodavci isplate neto platu, a da iz budžeta budu plaćeni porezi i doprinosi, odnosno iznos do nivoa bruto plate.

Radovan Višković, 30. mart 2020.

Višković je tada i dodao da se “čeka da stupi na snagu odluka Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju vanrednog stanja kako bi mogli realizovati tu odluku”.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske stupila na je na snagu 2. 4. 2020. godine objavljivanjem u “Službenom glasniku RS”, a Istinomjer je pratio čitav proces donošenja pomenute odluke.

U skladu sa najavom premijera Viškovića, iz Biroa Vlade za odnose s javnošću 15. 4. 2020. godine saopšteno je da je tog dana “počela isplata na osnovu 200 zahtjeva koje je obradila Poreska uprava Republike Srpske, u vrijednosti od 800.000 KM, te da će se isplata sredstava za poreze i doprinose odvijati u skladu sa dinamikom prispjeća zahtjeva privrednih subjekata u Poresku upravu Republike Srpske”.

Ministarca finansija u Vladi Republike Srpske, Zora Vidović, podsjećajući da je “iz budžeta u Fond solidarnosti, koji je sada Kompenzacioni fond, uplaćeno 50 miliona KM, plus donacije i dobrovolje uplate radnika u visini od oko 8,5 miliona KM”, 22. 5. 2020. godine potvrdila da je najavljena isplata sredstava za poreze i doprinose za mart 2020. godine za privredne subjekte koji su odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, radi sprečavanja širenja pandemije virusa korona bili onemogućeni da obavljaju svoju djelatnost, okončana.

Do sada je 18 miliona KM za mart izmireno i tada smo rekli da će novac dobiti samo privrednici koji su isplatili plate radnicima u tom mjesecu.

Zora Vidović, 22. maj 2020.

S tim u vezi, Istinomjer obećanje premijera Radovana Viškovića ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!