Istinomjer u mandatu 2022-2026 vrši monitoring stepena ispunjenosti 113 obećanja političkih subjekata koji participiraju u izvršnoj vlasti na nivou Vlada RS.

Vlast na nivou Vlada RS, formiralo je ukupno 6 političkih subjekata,

Najviše obećanja (84), dato je u oblasti Ekonomija.

3


Ekonomija
1
Obrazovanje
2

7


Ekonomija
3
Socijalna politika
4

3


Ekonomija
3

69


Ekonomija
59
Obrazovanje
3
Socijalna politika
6
Zdravstvo
1

9


Ekonomija
3
Socijalna politika
6

22


Ekonomija
15
Obrazovanje
1
Socijalna politika
6
Pitajte Istinomjer!