Neispunjeno

Zdravstveno zbrinjavanje boračke populacije

Partije: SDA | Oblasti: Socijalna politika

Naš cilj u oblasti boračko-invalidske zaštite je osigurati dostignuti obim prava i pravičan status boračkih populacija u skladu sa njihovim potrebama i realnim mogućnostima društva. Insistirajući na pravičnoj kategorizaciji i materijalnom obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca podržat ćemo: • poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u zajednici, posebno kroz afirmiranje programa zdravstvenog zbrinjavanja, kojim će biti pružena pomoć i podrška za prevazilaženje psihičkih trauma kompletne boračke populacije,

Obrazloženje

Obećanje nije ispunjeno u mandatu 2014-2018

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!