Započeto

Zaštita drinskog toka od hidrocentrala

Opštine: Goražde

Naš najveći potencijal je rijeka Drina. Nikad neću dozvoliti da se na rijeci Drini izgradi hidroelektrana.

Obrazloženje

U toku 2021. i 2022. godine nije izgrađena nijedna nova hidrocentrala na području Goražda.

Izvor: SDP Goražde

U novembru 2021. raspravljano je o stavljanju van snage Odluke o davanju mišljenja za izvođenje prethodnih istražnih radova na izgradnji HE Ustikolina, koju je 2019. donio raniji saziv Gradskog vijeća, međutim nije bilo potrebne većine i odluka je ostala na snazi. Odlukom iz 2019. godine su dozvoljene istražne radnje.

Grad Goražde je mišljenja da nadležni organi mogu dati odobrenje za izvođenje prethodnih istražnih radova za izgradnju Hidroelektrane „Ustikolina“, radi izrade potrebnih studija idejnog projekta, koji će pokazati ekonomske, socijalne i okolinske uticaje na Grad Goražde.

 Odluka o davanju mišljenja za izvođenje prethodnih istražnih radova za izgradnju idroelektrane “Ustikolina”, 28.3.2019.

U februaru 2022., direktor Elektroprivrede BiH, Admir Andelija, ponovno je istakao planove za izgradnju hidroelektrane (HE) Ustikolina. Unatoč odobrenju za izvođenje istražnih radnji od strane Grada Goražde i Općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), i dalje postoji snažno neslaganje u vezi s ovom odlukom, što se odražava u inicijativama za poništavanje prethodnih odluka.

Gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović, istakao je da konačnu odluku o izgradnji HE trebaju donijeti građani Goražda putem referenduma, gdje će dati svoje mišljenje o pozitivnim i negativnim aspektima projekta.

Klub vijećnika SDP-a također insistira na ukidanju odobrenja istražnih radnji, tvrdeći da geološki radovi pripremaju put za trajnu izgradnju i eventualno iseljavanje stanovništva.

Međutim, u junu 2023., općina Foča u FBiH započela je istražne radove potrebne za izradu idejnog projekta HE Ustikolina, a investitor je JP Elektroprivreda BIH. Načelnik općine Foča, Mujo Sofradžija, naglasio je da ova istraživanja ne znače automatsku izgradnju, već će se o tome odlučiti na referendumu, ovisno o rezultatima istraživanja.

Elektroprivreda je dobila okolinsku dozvolu do oktobra 2024. godine, a Ministarstvo za urbanizam i zaštitu okoline Vlade BPK Goražde izdalo je Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za geološko-geotehničke radove, koji važe do aprila 2024. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!