Ispunjeno manjim dijelom

Zapošljavanje boračke populacije

Partije: SBB | Oblasti: Socijalna politika

Posebna pažnja bit će posvećena zapošljavanju pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica te školovanju i prekvalifikaciji ratnih veterana. / (…) voditi posebnu brigu o zapošljavanju boračke populacije

Obrazloženje

Obećanje je manjim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 40. sjednici Vlade FBiH, 12.02.2016. Vlada Federacije BiH donijela je sedam odluka koje se odnose na transfere za boračko-invalidsku zaštitu za 2016. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tako je kroz Transfer za obilježavanje značajnih datuma utvrđen iznos od 300.000 KM. Od ovoga je 220.000 KM namijenjeno sufinansiranju manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata, a razlika od 80.000 KM su interventna sredstva, koja će biti korištena za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu. Usvojen je i Program utroška sredstava za pomoć u liječenju boraca u iznosu od 1.300.000 KM. Pravo podnošenja zahtjeva za pomoć imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija, a to su ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice. Programom utroška sredstava transfera neprofitnim organizacijama-udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, u visini od 460.000 KM, predviđeno je sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja sa 280.000 KM. Dio od 100.000 KM su sredstva namijenjena tradicionalnom održavanju Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, a 80.000 KM su interventna sredstva. Za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja bit će izdvojeno 110.000 KM, dok su 40.000 KM interventna sredstva. Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija utvrđeno je 200.000 KM. Pravo na ovu pomoć imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija, ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice. Usvojen je i 1.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga. Također, za finansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije danas je odobreno 100.000 KM. Na 88. sjednici Vlade Federacije BiH, 27.01.2017. Vlada Federacije BiH donijela je osam odluka koje se odnose na transfere Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u ukuonom iznosu od 4.755.000 KM, namijenjene za boračko-invalidsku zaštitu za 2017. godinu. Tako je od ukupno 270.000 KM, za podršku i finansijsku pomoć Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo odobreno 189.000 konvertibilnih maraka, a Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar 81.000 KM. Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2017. godini. Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija predviđeno je 400.000 KM, a sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine. Udrugama proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata su za 2017. godinu utvrđena sredstva od 460.000 KM, od čega je za ove namjene predviđeno 280.000 KM, a 100.000 KM za održavanje Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, i 80.000 KM su interventna sredstva. Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija odobreno je 675.000 KM, a odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima. U Programu utroška sredstava za pomoć u liječenju boraca-branitelja utvrđena su sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, a bit će dodjeljivana u visini 1/12 raspoloživih sredstava na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih do kraja 2017. godine. Usvojenim Programom utroška sredstava za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga predviđeno je 1.000.000 KM. Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!