U progresu

Veća socijalna davanja

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić u Derventi je poručio: “Ostajemo pri tome da brinemo o svim slojevima našeg društva. Da budu veće plate, veće penzije, veća zaposlenost i socijalna davanja i sve drugo.”

Izvor: Petar Đokić u Derventi

Za stavku “Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike” prema podacima iz Rebalansa bužeta za 2022. godinu izdvojen je iznos od 399.389.300 KM, dok je za 2023. godinu taj iznos iznosio 376.122.200 KM, a za 2024. godinu Prijedlogom budžeta planirani iznos za ovu stavku iznosi 512.470.900 KM.

Na 3. sjednici Vlade RS donesena je Odluku o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvero i više djece u Republici Srpskoj. Odlukom je utvrđeno novčano primanje u mjesečnom iznosu od 750 KM, te da se na ovo primanje plaća porez i pripadajući doprinosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi, navodi se u saopštenju Vlade RS. Na istoj sjednici doneseno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu socijalne karte na čije čelo je postavljen potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić. 

Vlada Republike Srpske je na 12. sjednici održanoj 16.3.2023. godine usvojila Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2022. godinu. U toku 2022. godine Vlada RS donijela je četiri odluke u okviru ovog Programa, kojim su izmirene obaveze za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 5.792.843,50 KM.

U 2023. godini Vlada Republike Srpske je na nekoliko sjednica donosila Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, te je tako na 4. sjednici održanoj 18.1.2023. godine donijela Rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama. Dakle, bit će uplaćeni doprinosi licima koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2023. godine.

Vlada RS je na 3. sjednici od 12.1.2023. godine donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 3.355.355,66 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.141 radnika iz 36 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije ostali bez zaposlenja. Ista Odluka je donese i na 19. sjednici održanoj 4.5.2023. godine u iznosu od 283.946,00 KM za 192 radnika iz 13 preduzeća, zatim, na 30. sjednici održanoj 20.7.2023. godine u iznosu od 337.000,00 KM za 195 radnika iz 15 preduzeća, te na  36. sjednici održanoj 7.9.2023. godine Odlukom je izdvojen iznos od 471.900,00 KM za 187 radnika iz 8 preduzeća. Ova Odluka je donesena i na 45. sjednici održanoj 16.11.2023. godine u iznosu od 618.990,00 KM za 37 radnika iz 7 preduzeća. 

U saopštenju sa 47. sjednice Vlade održane 1.12.2023. godine navedeno je da su Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu sredstva namijenjena za program socijalnog zbrinjavanja radnika planirana u iznosu 6 miliona KM.

Na 9. sjednici održanoj 23.2.2023. godine donesena je Odluka o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima, za troškove grijanja. Ovom Odlukom propisuje se način realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima kroz dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu. ​Vlada RS prihvatila je 31.8.2023. godine, na 35. sjednici Informaciju o realizaciji paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima. Za ove svrhe obezbijeđen je iznos od 32. 271.112,26 KM.

Na 27. sjednici ​Vlada Republike Srpske održanoj 29.6.2023. godine donesena je Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika za korisnike prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i kao i za djecu korisnike prava na ličnu invalidninu.

Pored navedenog, na 34. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 24.8.2023. godine Vlada je prihvatila Informaciju o završetku realizacije „Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini“. Ovim projektom je obuhvaćeno oko 23.000 korisnika prava iz socijalne zaštite, te je isplaćen poseban vid novčane podrške korisnicima određenih prava iz socijalne zaštite u RS.

Vlada Republike Srpske je na 40. sjednici održanoj 5.10.2023. godine usvojila Zaključak o donaciji 500.000 kilograma brašna za rad Crvenog krsta Republike Srpske, a radi zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva Republike Srpske koje je u stanju socijalne potrebe.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!