Započeto

Uvođenje obavezne komunikacije putem elektronske platforme za veći dio poslova

Opštine: Ilidža

Smanjit ćemo gužve u komunikaciji s općinskom administracijom posredstvom uvođenja obavezne komunikacije putem elektronske platforme za veći dio poslova.

Izvor: NAŠ PLAN ZA ILIDŽU 2020–2024: Ilidža, dom dobrih ljudi

Iz Općine Ilidža su za Istinomjer 12. decembra 2021. godine naveli da je “u toku implementacija uspostave document management systema i ista se radi u saradnji sa UNDP-om te Općina u saradnji sa konsultatima aktivno radi na realizaciji ove aktivnosti”, Kako su pojasnili, “navedeno će u konačnici omogućiti značajno poboljšaje praćenja i ubrzanje realizacije zaprimljenih predmeta i generisanje adekvatnih izvještaja o radu sa jedne strane, te otvorilo mogućnost da građani svoje potrebe rješavaju elektronski a što obuhvata podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava, apliciranje na javne pozive i slično”.

Na kraju treće godine mandata, iz Općine Ilidža za Istinomjer su istakli da su u saradnji sa međunarodnim oragnizacijama i stranim ambasadama uspjeli da naprave analizu sistema i dodatnu edukaciju kadra. Prema rezultatima koje dobili od konsultanata, kako navode iz Općine, “jedna su od najspremnijih lokalnih zajednica za potpunu digitalizaciju procesa čim zakonske regulative i propisi budu to zvanično omogučili”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!