Uspostavljanje sistema kvaliteta u obrazovanju

| Partija: | Oblast:

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.S tim ciljevima zalagat ćemo se za :• uspostavljanje sistema kvaliteta u obrazovanju (izrada nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja, kvalitetno provođenje samoevaluacije i vanjske evalucije, eksternu maturu i akreditaciju)

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Provedba Međunarodne procjene učeničkih postignuća, PISA 2018, započela je u Bosni i Hercegovini  4. aprila 2018. godine. Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a u njemu će učestvovati oko 7000 učenika iz 70 škola Republike Srpske, 5 škola Brčko distrikta BiH i 138 škola Federacije BiH.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje predstavlja centar za provođenje PISA 2018 istraživanja u Bosni i Hercegovini. Ukupan uzorak čini 236 škola Bosne Hercegovine, a testiranje će biti obavljeno u njih  213.

PISA (Programme for International Student Assessment) predstavlja najveće međunarodno ispitivanje učeničkih postignuća iz područja čitalačke i matematičke pismenosti, te pismenosti iz prirodnih nauka. Osim što je istraživanje obimno, ono nije utemeljeno na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego je, u prvom redu, usmjereno na procjenu sposobnosti učenika za razmišljanje, zaključivanje, te primjenu znanja i vještina na stvarne životne probleme.

PISA istraživanje provodi se u trogodišnjim ciklusima, a cilj je pomoći zemljama učesnicama kod donošenja strateških odluka iz oblasti obrazovanja na temelju empirijskih, statističkih podataka o postignućima učenika. Drugim riječima, PISA ukazuje na slabosti u obrazovnim sistemima, te u kojem pravcu trebamo djelovati kako bi se te slabosti otklonile, a obrazovanje jedne države unaprijedilo. PISA rezultati ne utiču na ocjenjivanje učenika i nastavnika, nego ukazuju na stanje u obrazovnim sistemima i na politiku obrazovanja. Rezultati učenika i škola ne procjenjuju se pojedinačno, već se prikazuju kao ukupna  postignuća učenika na nivou države.

U aprilu 2018. godine održana je 10. sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojoj je, između ostalog, bilo riječi i o izradi Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svi kantonalni ministri obrazovanja, članovi Koordinacije, iskazali su punu opredijeljenost da se otpočnu zajedničke aktivnosti na izradi Okvirnog kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine baziranog na ishodima učenja.

Na zahtjev kantonalnih ministara obrazovanja, zaključeno je da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti bude nosilac i koordinator ovog projekta. Također, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH će formirati Stručnu komisiju za izradu Kurikuluma devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja baziranog na ishodima učenja.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH završila dokumente o zajedničkoj jezgri bazirane na ishodima učenja, Koordinacija je ocijenila da su se stekli preduvjeti za početak izrade Okvirnog kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine baziranog na ishodima učenja, te da će, upravo, ti dokumenti na državnom nivou biti polazište Stručnoj komisiji za izradu kurikuluma.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi