Nije započeto

Uspostavljanje alata za prijavu korupcije

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Pravna država

Uspostavljanje institucionalnih alata za prijavu korupcije.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na 29. sjednici održanoj 20.11.2023. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2024. – 2028. i pratećeg akcijskog plana za njenu provedbu u ovom periodu, uz prihvaćenu korekciju na sjednici.  Zadatak Radne grupe je da izradi nacrt Strategije u roku od četiri mjeseca od dana donošenja ove odluke te istu dostavi VM BiH. 

Iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) su početkom 2024. godine za Istinomjer kazali da je Agencija u saradnji sa USAID-em sačinila novi Obrazac za prijavu korupcije, kako bi olakšala prijavljivanje korupcije građanima/kama BiH. U vezi s tim izrađena su tri dokumenta i postavljena na web stranicu Agencije i to: novi Obrazac za prijavu korupcije, uputstvo za popunjavanje obrasca za prijavu korupcije za prijavitelje, uputstvo za službenike APIK-a u vezi s tim na koji način da vrše popunu i obradu obrasca prijave korupcije.

U velikoj većini institucijama BiH uspostavljeni su određeni kanali za prijavu korupcije poput sandučića za anonimnu prijavu, e-mail adrese posebno napravljene za prijavu korupcije, posebni telefoni. Međutim, u 2023. godini nisu zabilježene aktivnosti na uspostavi novih alata prijave korupcije.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!