Započeto

Uspostava registara o zaposlenicima u javnoj upravi

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Državno uređenje

Uspostava odgovarajućih i javno dostupnih registara o svim zaposlenicima u javnoj upravi, s ciljem evidencije broja, imena i platnih razreda, koji moraju biti javni.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

U sekciji “Zbirni pregled javnih investicija planiranih Godišnjim programom rada Vijeća ministara BiH” Programa rada VM BiH za 2023. godinu naveden je i redizajn informacionog sistema Registra zaposlenih u institucijama BiH. Tačka podrazumijeva uspostavu operativnog registra rukovodnih i drugih zaposlenih u svim institucijama na nivou BiH (izuzev profesionalnih vojnih lica, policijskih službenika te zaposleni u Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH) sa podacima o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj i drugoj strukturi.

Na sjednici održanoj 11.1.2024. godine Vijeće ministara jednoglasno je usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojim se želi  osigurati  efikasnija  i odgovornija javna uprava i stvorili uslovi za uspostavu Registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uvjeta za početak sistemske reforme javne uprave na državnom nivou. Registar zaposlenih služit će za upravljanje kadrovima u vezi s radnim odnosima državnih službenika i zaposlenika, a kako je Prijedlogom navedeno, bit će uspostavljen najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija za državnu službu BiH u Prijedlogu Izvještaja o radu za 2023. godinu navodi da vodi evidenciju o ukupnom broju državnih službenika razvrstanih po spolu, koje se izvršava putem elektronskog statističkog obrasca, ali da Agencija nema uspostavljen Registar državnih službenika u institucijama BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!