Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 12 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Centar Sarajevo sa 205 datih obećanja.

105
88%
Ispunjeno
23
Ispunjeno većim dijelom
14
Djelimično ispunjeno
29
Ispunjeno manjim dijelom
26
Neispunjeno
10
Neutemeljeno
3
27
52%
Ispunjeno
6
Ispunjeno većim dijelom
4
Djelimično ispunjeno
2
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
3
Neutemeljeno
8
Prekršeno
2
30
57%
Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
2
Djelimično ispunjeno
10
Ispunjeno manjim dijelom
1
Neispunjeno
13
205
59%
Ispunjeno
36
Ispunjeno većim dijelom
15
Djelimično ispunjeno
19
Ispunjeno manjim dijelom
14
Neispunjeno
41
Neutemeljeno
3
U progresu
36
Započeto
36
Nije započeto
5
36
64%
Ispunjeno
5
Ispunjeno većim dijelom
3
Djelimično ispunjeno
11
Ispunjeno manjim dijelom
4
Neispunjeno
10
Neutemeljeno
3
35
80%
Ispunjeno
1
Ispunjeno većim dijelom
19
Djelimično ispunjeno
4
Ispunjeno manjim dijelom
4
Neispunjeno
7
24
88%
Ispunjeno
2
Ispunjeno većim dijelom
6
Djelimično ispunjeno
9
Ispunjeno manjim dijelom
4
Neispunjeno
3
31
71%
Ispunjeno
1
Ispunjeno većim dijelom
3
Djelimično ispunjeno
12
Ispunjeno manjim dijelom
6
Neispunjeno
7
Neutemeljeno
2
19
68%
Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
1
Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
3
Neispunjeno
6
124
87%
Ispunjeno
99
Ispunjeno većim dijelom
5
Djelimično ispunjeno
1
Ispunjeno manjim dijelom
3
Neispunjeno
16
77
81%
Ispunjeno
26
Ispunjeno većim dijelom
10
Djelimično ispunjeno
10
Ispunjeno manjim dijelom
16
Neispunjeno
4
Neutemeljeno
9
Zaustavljeno
2
21
71%
Ispunjeno
3
Ispunjeno većim dijelom
6
Djelimično ispunjeno
5
U progresu
1
Započeto
5
Zaustavljeno
1
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!