Unaprjeđenje efikasnosti u privrednim i upravnim sporovima

| Partija: | Oblast:

Podržavamo aktivnosti na strukturalnom dijalogu o pravosuđu i provođenje reformi pravosuđa u BiH, u skladu sa međunarodnim i EU standardima koje, između ostalog, trebaju osigurati:• unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti u privrednim i upravnim sporovima.

Obrazloženje

U radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

U odnosu na 2014. godinu, sudovi su u 2015. godini riješili više upravnih, kaznenih i ovršnih predmeta, dok je riješeno manje građanskih, prekršajnih, gospodarskih i izvanparničnih predmeta.

U odnosu na 2014. godinu, priliv građanskih, prekršajnih, gospodarskih i upravnih predmeta u 2015. godini smanjen je, dok je kod ovršnih, kaznenih i izvanparničnih predmeta zabilježeno povećanje priliva.

(Godišnji izvještaj VSTV-a za 2015. godinu)

U odnosu na 2015. godinu, u 2016. godini sudovi su manje riješili svih vrsta predmeta osim vanparničnih, na kojima je zabilježeno povećanje broja riješenih predmeta za 4%. Najveće smanjenje broja riješenih predmeta zabilježeno je kod prekršajnih predmeta (13.221 predmeta ili 19%).

(Godišnji izvještaj VSTV-a za 2016. godinu)

Privredni predmeti su od izuzetnog značaja za ekonomiju jedne države. Imajući to u vidu, VSTS je predmetima stečajnog postupka u proteklom periodu posvetio posebnu pažnju s ciljem povećanja efikasnosti rada sudova u procesuiranju stečajnih predmeta. Sudovi od 2014. godine imaju obavezu da sačine akcioni plan za rješavanje stečajnih predmeta. Planovi se sačinjavaju na godišnjem nivou, a ažuriraju svakih šest mjeseci.

Na dužinu trajanja stečajnog postupka utiču i predmeti koji su proistekli iz stečaja, a bez njihovog prethodnog rješavanja ne može se riješiti ni stečajni predmet. To su najčešće svi parnični predmeti.

VSTS redovno prati trendove u pogledu rješavanja i dužine trajanja neriješenih i riješenih stečajnih predmeta.

U odnosu na 2016. godinu, evidentno je smanjenje priliva svih vrsta predmeta osim na prekršajnom i privrednom referatu, gdje je zabilježen povećan priliv prekršajnih predmeta za 6.001 predmet ili 11,8%, odnosno privrednih predmeta za 655 ili 3,7%.

Najveće smanjenje priliva, i apsolutno i procentualno, je zabilježeno kod građanskih predmeta (11.304 predmeta ili 11,4%).

U odnosu na 2016. godinu, sudovi su manje riješili većinu svih vrsta predmeta. Najveće smanjenje broja riješenih predmeta je zabilježeno kod izvršnih predmeta (10.271 predmet ili 11,3%).

(Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. godinu)

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi