Ukrupnjavanje zemljišnih posjeda

| Partija: | Oblast:

Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi (…) /Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:• provedbu Zakona o nasljeđivanju, rješavanje pitanja usitnjenosti posjeda (…),

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

Federalna vlada u tehničkom mandatu, na 144. sjednici održanoj 18.12.2014, usvojila je Informaciju o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi kontinuirano raditi na uspostavi informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu. Zaključeno je da resorno ministarstvo, kantonalna ministarstva i organi lokalne samouprave moraju efikasnije provoditi odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te da kantonalna ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave, u roku od najduže 12 mjeseci provedu sve potrebne procedure propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u postupku davanja prava na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U Izvještaju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini, u dijelu o implementaiji Strateškog cilja 1 (Razvoj poljoprivrede i pripadajućih sektora uz podizanje tehničko-tehnološkog nivoa, efikasnije korištenje raspoloživih resursa te uvažavanje zahtjeva modernih tržišta – povećanje konkurentnosti), operativnog cilja 1.7 (Unaprijeđenje gospodarenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta; (zaštita zdravlja bilja, realizacija Akcionih planova i izrada izvještaja), navodi se da su izrađeni predviđeni izvještaji i informacije o provedbi strategije i stanju u poljoprivredi, ali nisu izrađeni provedbeni propisi predviđeni Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Nisu izrađene Izmjene Pravilnika o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, te Pravilnik o načinu i metodama atestiranja poljoprivredne mehanizacije, dok je mjera “Realizovanje mjera iz akcionog plana za realizaciju Programa okrupnjavanja i navodnjavanja zemljišnih parcela u Federaciji BiH 2010-2020. – izrada godišnjeg izvještaja” realizovana samo 20%, s obzirom da su samo dva kantonalna ministarstva dostavila planove navodnjavanja poljoprivrednih površina.

U izvještaju se navodi da u narednom periodu treba osigurati značajniji organizacijski tretman poljoprivrednog zemljišta, jer je i u Informaciji o poljoprivrednom zemljištu i strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koja je usvojena na Vladi FBiH, kao jedna od mjera unapređenja upravljanja zemljišnom politikom, prihvaćen prijedlog da se formira sektor/odsjek za poljoprivredno zemljište. Do isteka prve godine mandata Vlade FBiH, formiranje ovog sektora nije razmatrano na sjednicama vlade.

 

Na 12. sjednici Vlade FBiH, 25.06.2015, utvrđen je Prijedlog Zakona o komasaciji, čiji je cilj stvaranje pravnog okvira za grupiranje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i njegova uređenja. Zakon o komasaciji usvojen je u Parlamentu FBiH 11.2.2016. godine

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi