Djelimično ispunjeno

Stimulacija firmi u zonama povratka u RS

Partije: SDA | Oblasti: Socijalna politika

Naš cilj je potpuna provedba Aneksa VII DMS, jer jedino tako možemo reintegrirati mirnu, stabilnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Naši prioriteti su: • ekonomski jačati proces povratka kroz stimulaciju firmi iz FBiH da dio svoje proizvodnje organiziraju u zonama povratka u RS,

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 92. sjednici Vlade Federacije BiH, 23.02.2017. Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila 22.600.000 konvertibilih maraka vrijedan Plan povratka, gradnje i održivog razvoja za 2017. godinu. Planom su predviđeni rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala, zatim sredstava za obnovu i za ugradnju građevinskog materijala, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u ruke”, rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata “pojedinačni-urgentni slučajevi”, kao i sanacija objekata stradalih u elementarnim nepogodama. Osim transfera Vlade FBiH, očekivani izvori finansiranja su kreditna sredstva OPEC-a, Regionalni stambeni program u BiH, Saudijski fond za Bosnu i Hercegovinu i Razvojna banka Vijeća Evrope. U cilju realizacije Plana, Federalno ministarstvo će u 2017. godini raspisati javne oglase. Vlada je donijela i četiri pojedinačne odluke o usvajanju programa namijenjenih povratku. Sa ukupno 16.100.000 KM Transfera za raseljene osobe i izbjeglice bit će finansirana četiri programa. Jedna od njih, vrijedan 10.000.000 KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Planirana je i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjela stoke za osnovna stada, rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost, te učešće u osnivanju kreditno garantnog fonda. Iznos od 4.600.000 KM predstavlja pomoć u rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda. S 1.000.000 KM bit će finansirani humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni, kao i projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata – povratnika s područja Republike Srpske, zatim prikupljanje podataka o bh. dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i drugi projekti nevladinih organizacija. Kao podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine predviđeno je 500.000 KM. Od 3.000.000 KM transfera za programe povratka u RS, dvije trećine je namijenjeno kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, ekonomske saradnje sa dijasporom, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. U ovom transferu 1.000.000 KM je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, kako je predviđeno trećom odlukom, iznosi 2.000.000 KM. Ovaj program obuhvata rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastukturne i projekte ekonomskog osnaživanja povratnika u RS, zatim lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova implementacije zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva. Četvrta odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, kroz koji je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i izgradnju infrastrukture za privredni razvoj. Inače, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu do 31.12.2016. godine u Bosnu i Hercegovinu se vratilo oko 1.050.000 raseljenih osoba i izbjeglica, od toga u Federaciju BiH oko 750.000, u Republiku Srpsku oko 277.000, a u Brčko Distrikt BiH 22.100. Na povratak u svoja prebivališta u Bosni i Hercegovini čeka još 98.369 osoba, od toga 38.345 na području FBiH 59.778, u RS 59.779 i na području Brčko Distrikta BiH 246. U FBiH status raseljene osobe ima 38.345 osoba ili 13.229 porodica, od toga s područja Federacije je 5.181 porodica ili 16.039 osoba, s područja RS-a je 8.029 porodica ili 22.258 osobe, a iz Brčko Distrikta BiH 48 osoba ili 19 porodica. Do sada je u Bosni i Hercegovini obnovljeno oko 350.000 stambenih jedinica (oko 68 posto). Od ovog broja, u FBiH je obnovljeno oko 250.000, 80.000 na području RS, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000. Za oko 75 posto raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini mogu biti iznađena trajna rješenja za smještaja kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima prebivališta, dok je za preostalih 25 posto potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja, bilo da se radi o stimuliranju rješavanja stambenih pitanja u prijeratnim mjestima prebivališta, integrisanju u mjestima raseljenja, ili smještaju u različitim modelima socijalnog stanovanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!