Djelimično ispunjeno

Sistematska zaštita izvorišta pitke vode

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Ekonomija

Sistematska zaštita izvorišta pitke vode;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Rješenje o formiranju stručne komisije za izradu nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” koju čine predstavnici akademske zajednice iz oblasti struke, te predstavnici državnih institucija i javnih preduzeća.

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je u maju 2021. godine Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Za realizaciju ovog programa Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša obezbijedili su ukupno 8.947.488 KM.


Krajem krajem jula 2021. godine Vlada Kantona Sarajevo održala je i svoju redovnu 34. sjednicu u objektu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ na izvorištu Mošćanica. Kako je saopšteno, sjednica je planski organizirana na ovom lokalitetu, jer Vlada preko resornog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, namjerava podržati aktivnosti na proširenju obuhvata vodozaštitne zone na ovom izvorišu.


Na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, 3. marta 2022. godine Vlada KS donijela je Rješenje o formiranju Stručne komisije za izradu nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.

Kako se navodi u saopštenju, Komisija ima obavezu nastaviti niz aktivnosti koje je u prethodnom periodu provodila Komisija formirana rješenjem Vlade KS od marta 2017. godine što podrazumijeva izradu nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, kao i analizu i ocjenu ranije izrađenog Elaborata o zaštiti izvorišta, koji je izradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Nakon detaljne analize ovog elaborata Komisija treba ocijeniti da li se na osnovu njega može donijeti odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

Obzirom da u prethodnom periodu nije došlo do usaglašavanja granica zone sanitarne zaštite, s ciljem ubrzanja procedura kod donošenja ove odluke koju smatramo jednom od najbitnijih aktivnosti u Ministarstvu privrede, prije svega zbog zaštite zdravlja naših građana, Skupština KS je donijela Zakon o izmjeni Zakona o vodama KS kojim se mijenja član 43. Zakona o vodama Kantona Sarajevo, a koji se odnosi na donošenje privremene odluke o zaštiti izvorišta vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne ili podzemne vode na području Kantona Sarajevo.

Adnan Delić, 3.3.2022.

Kako je istakao ministar za donošenje privremene odluke o zaštiti izvorišta „Sarajevsko polje“ neophodno je utvrditi usklađenost pripremljenog Elaborata s propisima, standardima i pravilima struke, kao i da li se na osnovu njega može donijeti privremena odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

Komisiju čine predstavnici akademske zajednice iz oblasti struke, te predstavnici državnih institucija i javnih preduzeća.

Navedena komisija utvrdila je sredinom jula 2022. godine Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje. Ovom odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” na području Kantona Sarajevo i propisuju uslovi i načini zaštite od zagađenja ili drugih štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za piće, nadzor nad provođenjem ove odluke, kaznene odredbe, kao i izvori i način finansiranja zaštitnih mjera za period trajanja ove odluke.

U izvještaju Komisije, kao prioritet navodi se “zaštita izvorišta na cijelom slivu, odnosno na području oba entiteta, a kako je to trenutno nemoguće zbog neusklađenosti zakona i različitih institucionalnih nadležnosti u entitetima, Komisija je stava da se zakoni obavezno moraju uskladiti, kako bi bilo moguće provoditi daljnje prioritetne nulte aktivnosti prije samog donošenja Privremene odluke, a prije svega monitoring i kontinuirano praćenje kvaliteta i kvantiteta vode u izvorištu Sarajevsko polje”.

U tom kontekstu, ministar Delić najavio je da će Ministarstvo predložiti Vladi KS da uputi entitetskim vladama inicijativu za usklađivanje zakona o vodama, odnosno spornih članova 68. u federalnom i 75. u Zakonu o vodama entiteta Republike Srpske.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!