Ispunjeno manjim dijelom

Saniranje i rekonstruiranje vodotoka

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• saniranje i rekonstruiranje najvećeg dijela kritičnih tačaka na vodotocima FBiH gdje dolazi ili je dolazilo do značajnijeg izlijevanja vode,

Federalna vlada je na 8. sjednici, 02.06.2015, donijela Odluku o usvajanju Programa sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine.

Prema izvještajima o radu federalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstvo učestvuje u sljedećim projektima, za koje su u 2016. izvršene sve planirane aktivnosti:

– WBIF regionalni projekt “Podrška upravljanju vodnim resursima na slivu Drine”- WBIF/ISRBC regionalni projekt: “Poboljšanje zajedničkih akcija na upravljanju poplavama na slivu rijeke Save”- WBIF projekt “izrada mapa rizika i mapa opasnosti od poplava u BiH”- GEF-SCCF (WB) regionalni projekt “Upravljanje vodama na slivu rijeke Drine (projekt za Zapadni Balkan)”- EU projekt: “Podrška za zaštitu od poplava i upravljanju vodama u BiH” (IPA II, 15 mil. eura),- EU regionalni projekt: “Zaštite od poplava na slivu Save za BiH i R. Srbiju” (IPA II, 20 mil. eura),- UNDP projekt “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas”- kfW projekt Odvodnje i tretmana otpadnih voda za grad Bihać- EBRD projekt Odvodnje I tretmana urbanih otpadnih voda općine Cazin- WB project rekonstrukcije postrojenja za otpadne vode kantona Sarajevo (Butila, 410/600.000 ES)

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!