Započeto

Sanacija i izgradnja školskih objekata

Opštine: Ilidža

Radit ćemo na sanaciji i izgradnji školskih objekata, objekata namijenjenih produženom boravku, te sportskih igrališta.

Izvor: NAŠ PLAN ZA ILIDŽU 2020–2024: Ilidža, dom dobrih ljudi

Iz Općine Ilidža su za Istinomjer 12. decembra 2021. godine naveli u da je tokom godine vršeno “više manjih intervencija u ostalim školama u skladu sa budžetskim mogućnostima”.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović sa pomoćnikom Abdulahom Krivošijom i v.d. direktoricom KJKP Vodovod i kanalizacija Aidom Pendek, posjetio je Općinu Ilidža 15. aprila 2021. godine.

Tokom sastanka razgovaralo se i o problemima sa kojima se susreće Općina Ilidža, “od problema legalizacije objekata, postojećeg Elaboratu o sanitarnim zonama do gradnje škole u MZ Stup II te je istaknuto da je u rješavanju ovih pitanja izuzetno bitna podrška Ministarstva”.

Iz Općine Ilidža su za Istinomjer 12. decembra 2021. godine naveli da je tokom godine “maksimalan napor uložen kako bi se stvorili preduvjeti za izgradnju škole na Stupu, što je u konačnici rezultiralo da će Vlada KS već u 2022. godini za ove namjene osigurati 1.000.000 KM uz adekvatno finansijsko učešće Općine”. Dodali su da je okončana izrada projektne dokumentacije te se očekuje raspisivanje javne nabavke u 2022. godini.

U izvještaju o izvršenju budžeta Općine Ilidža za 2021. godinu navedeno je da su za rekonstrukciju i dogradnju Pete osnovne škole izdvojena sredstva od 231.909,40 KM.

Gostujući u programu BHRT-a 10. juna 2022. godine, načelnik Muzur istakao je da Općina privodi kraju plansku dokumentaciju te da se nada da bi možda u ovoj godini mogli započeti radovi na izgradnji škole na Stupu.

Sredinom augusta 2022. godine počela su geološka ispitivanja terena za izgradnju osnovne škole na Stupu.

Sljedećeg mjeseca, načelnik Muzur potvrdio je da je Općina Ilidža izdala građevinsku dozvolu za izgradnju Jedanaeste osnovne škole na Stupu, čime je kompletirana sva neophodna dokumentacija za početak realizacije ovog projekta.

Muzur je s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidom Hota-Muminović i direktoricom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belmom Barlov 19.11.2022. godine potpisao  Sporazum o saradnji za realizaciju projekta izgradnje Javne ustanove Jedanaesta osnovna škola Ilidža na Stupu.

Govoreći tom prilikom o početku radova, odnosno o početku rada škole, načelnik Muzur rekao je da na to utiče više faktora, te da je o tačnoj dinamici nezahvalno govoriti, ali da će općina do kraja 2022. godine sa Zavodom za izgradnju i Ministarstvom riješiti svu potrebnu dokumentaciju i izvršiti sve potrebne predradnje za raspisivanje tendera.

Načelnik Muzur saopćio je da je Općina Ilidža tokom 2022. godine nabavila novu opremu za kabinet informatike u Petoj osnovnoj školi, da su sanirani mokri čvorovi u Prvoj osnovnoj školi, te realizovan projekat utopljavanja i postavljena nova stolarija u Osmoj osnovnoj školi – Amer Ćenanović.

Prema izvještaju o izvršenju budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu, za sanaciju mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola utrošeno je 151.763,00 KM, dok je za izgradnju osnovne škole na području MZ Stup II izdvojeno 435.838,15 KM.

Tokom 2023. godine nisu zabilježene aktivnosti na izgradnji osnovne škole na Stupu ili sanaciji drugih školskih objekata. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!