Rješavanje stambenih problema boraca

| Partija: | Oblast:

Posebnu pažnju SBB će posvetiti rješavanju stambenih problema ove populacije i kreditiranju njihovih potreba.

Kratko obrazloženje

Obećanje je većim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Dugo obrazloženje

Na 16. sjednici Vlade FBiH, 23.07.2015. Vlada FBiH usvojila je Program rada i Finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2015. godinu. Ukupan prihod Fondacije za 2015. godinu planiran je u iznosu od 2.475.700 KM, i predviđen je za za dodjelu oko 170 kredita u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM. Također, predviđena je i dodjela interventnih bespovratnih sredstva za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračkih populacija u iznosu od 180.000 KM, dok je neraspoređena rezerva planirana u iznosu od 227.200 KM. Usvojen je i Program utroška sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju” utvrđenog Budžetom FBiH 2015. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 675.702 KM. Na 42. sjednici Vlade FBiH, 25.02.2016., Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju” Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2016. godinu u iznosu od 675.000 KM. Vlada Federacije BiH usvojila je i izvještaj o radu ove fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2015. i Program rada i finansijski plan za 2016. godinu. U izvještaju o radu u 2015. godini je navedeno da je Fondacija dodijelila ukupno 163 kredita u ukupnom iznosu 1.870.000 KM, a realizovan je 151. Za kupovinu ili izgradnju stambenog objekta-stana realizirano je 45 kredita do iznosa od 15.000 KM, dok je za popravku i sanaciju realizirano 106 do iznosa od 10.000 KM. Vrijednost realizovanih kredita je 1.730.000 KM, vrijednost osam nerealizovanih je 85.000 KM, dok je za jedan, na zahtjev korisnika, smanjen iznos za 5.000 KM. Fondacija je u 2015. godini odobrila bespovratnih pomoći u ukupnom iznosu od 388.300 KM. Na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, 03.03.2017. Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2016. godinu i zadužila ovu fondaciju da obezbjeđuje i prati vraćanje dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi u što većem iznosu bila uključena u raspodjelu novim korisnicima. Od ukupno 223 donesene odluke o dodjeli pomoći na kreditnoj osnovi u 2016.godini, za tri kvartala realizovano je 165 u ukupnom iznosu od 1.970.000 KM. Realizacija ostalih 39 odluka u iznosu od 500.000 KM je u toku. Fondacija je u 2016.godini odobrila i 85 pojedinačnih bespovratnih pomoći u ukupnom iznosu od 209.800 KM i 37.200 KM pravnim osobama. Svi korisnici bespovratne pomoći, dužni su Fondaciji dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava sa odgovarajućim dokazima. Zahvaljujući uhodanoj kontinuiranoj kontroli povrata kreditnih sredstava, povećava se ućešće sredstava Fondacije (povrat glavnice i kamata) u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, a smanjuje ućešća budžetskih sredstava, što i jeste cilj samoodrživog funkcionisanja Fondacije u ostvarivanju ciljeva njenog osnivanja. U periodu 2003.-2016. godina realizovan je 2.131 kredit u iznosu od 25.086.000 KM, koji uključuje i revolving sredstva iz predhodnih podjela i 551 pojedinačnu interventnu bespovratna pomoć u iznosu od 1.743.088 KM ili ukupno 26.829.088 KM. Usvojen je i Program rada s Finansijskim planom Fondacije za 2017. godinu. Planiran je ukupan prihod Fondacije od 2.650.000 KM i to od povrata glavnice i kamata 1.975.000KM i iz Budžeta FBiH 675.000 KM. Od ukupnih sredstava za dodjelu kredita je planirano 2.000.000KM (oko 180 kredita), te 180.000 KM za intrventne bespovratne pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračke populacije.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi