Djelimično ispunjeno

Rigorozne sankcije za rad “na crno”

Partije: SBB | Oblasti: Socijalna politika

Stanovište SBB-a je da povećanje zaposlenosti mora biti centru razvojen i ekonomske politike, odonsno prvi prioritet u ekonomskom razvoju. Stoga ćemo se u SBB-u založiti za reformu sistema zapošljavanja u sljedećem pravcu: Poduzeti efikasne mjere i rigorozne sankcije na suzbijanju rada “nacrno”.

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 77. sjednici Vlade FBiH, 10.11.2016. Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu, kojeg će donijeti resorni federalni ministar. Osnovni cilj donošenja ovog pravilnika je da kroz njegovu dosljednu provedbu od strane poslodavaca, kao i kroz efikasan inspekcijski nadzor, bude spriječen rad nacrno. Obeshrabrivanje rada u sivoj ekonomiji je jedna od aktivnosti predviđena Reformskom agendom za BiH za period 2015.-2018. godina, u okviru prioriteta koji se odnosi na tržište rada. Pravilnik sadrži odredbe koje propisuju sadržaj i način vođenja evidencija o radnicima, drugim osobama angažovanim na radu kod poslodavca, te o radnom vremenu. Predviđeno je da je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima – matičnu evidenciju, koja, između ostalog, sadrži opće podatke o radnicima, njihovoj stručnoj spremi, ugovoru o radu na osnovu kojeg je zasnovan radni odnos, podatke o radnom mjestu, kao i o početku i prestanku radnog odnosa. Poslodavac je dužan voditi i evidenciju o drugim osobama angažovanim na radu koja, pored općih, sadrži i podatak o aktu na osnovu kojeg ta osoba radi kod poslodavca. Propisana je i obaveza radnika, odnosno druge osobe angažovane na radu kod poslodavca, da odmah, a najkasnije u roku od osam dana, poslodavcu prijavi svaku promjenu podataka koje je poslodavac dužan voditi u evidenciji. Nadalje, propisana je svakodnevna obaveza vođenja evidencije o radnom vremenu. Predviđeno je da ta vrsta evidencije bude vođena ažurno, na početku i na kraju radnog vremena radnika, odnosno druge osobe angažovane na radu. Na taj način bila bi spriječena eventualna neslaganja između stvarnog stanja i evidentiranih radnika i drugih osoba angažovanih na radu kod poslodavca. Također, ovakav način vođenja evidencija o radnom vremenu kod poslodavca olakšao bi i nadzor inspekcijskm organima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!