Započeto

Revizija rada prethodne vlasti

Opštine: Goražde

Jedan od prvih koraka koje moramo napraviti jeste revizija rada dvanaestogodišnje vlasti. To je osnovni preduslov za efikasno preduzimanje aktivnosti na ekonomskom, kulturnom i društvenom oporavku. Pred nama je težak period, uzevši u obzir neizvjesnost koju uzrokuju posljedice globalne pandemije COVID-19, ali trudit ćemo se da izazove pretvaramo u prilike i da uprkos preprekama radimo što efikasnije i uspješnije.

Izvor: Intervju, Klix, 2.11.2020.

Grad Goražde angažovao je revizorsku kuću UHY Revident d.o.o. Da izvrši reviziju poslovanja za 2021. godinu, a krajem 2023. godine u toku je bila revizija Ureda za reviziju FBiH.

Izvor: Freepik

Prema informacijama koje je Istinomjer dobio Iz Grada Goražda krajem novembra 2023. godine, gradonačelnik Ernest Imamović je nakon preuzimanja mandata krajem decembra 2020. godine uputio dopis Uredu za reviziju institucija FBiH, s ciljem da se izvrši revizija finansijskog poslovanja Jedinstvenog Gradskog organa uprave Grada Goražde. Međutim, obzirom da je Plan Revizije za 2020/2021. godinu već bio donesen iz Ureda su istakli da će gradonačelnikov zahtjev uvrstiti u naredni Plan revizije. Grad Goražde je angažovao drugu revizorsku kuću (UHY Revident d.o.o.) koja je izvršila reviziju poslovanja za 2021. godinu.

Ured za reviziju FBiH je Grad Goražde uvrstio u Plan revizije za 2023. godinu i ista je bila u toku krajem novembra 2023. godine. Gradonačelnik Imamović je napomenuo i da je tokom 2021. godine Gradsko vijeće Grada Goražda usvojilo Odluku o organizaciji Jedinstvenog organa uprave Grada Goražde, organizaciji i djelokrugu rada službi u kojoj je Služba za internu reviziju navedena kao jedna od službi ovog organa. Služba je u skladu sa zakonom nadležna za poslove interne kontrole.

Podsjećamo, gradonačelnik Imamović najavio je u januaru 2021. godine da će zadužiti nadležne službe da mu dostave cjelokupna dokumentacija o svim aktivnostima koje su urađene na izgradnji obaloutvrde te da će se izvršiti revizija dokumentacije u tom slučaju.

Gostujući na Federalnoj televiziji u maju 2021. godine, Ernest Imamović je govorio o efektima koji su napravljeni revizijom, te je istakao da je napravljena ušteda oko 300.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!