Djelimično ispunjeno

Revizija diploma u Kantonu Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Završetak procesa revizije diploma u Kantonu Sarajevo i stvaranje pretpostavki za dalje aktivnosti po otkrivenim neusklađenostima u saradnji s Ministarstvom pravde i uprave.

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su konkretne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja. Prema posljednjim javno dostupnim informacijama do sredine septembra 2021. godine obrađene su diplome oko 20 posto zaposlenih u javnom sektoru. Zbog toga je ovo obećanje ocijenjeno kao djelimično ispunjeno.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022, Ekspoze premijera

Od decembra 2020. godine do septembra 2021, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS otkrio je 72 krivotvorene diplome u javnom sektoru i javnim kantonalnim preduzećima. U januaru 2022. godine podignuto je 12 optužnica na osnovu 79 krivičnih prijava koje je zbog nevjerodostojnih diploma Tužilaštvu KS podnio ovaj Ured. 

U februaru 2021. godine, Iz Ureda za borbu protiv korupcije za Fokus.ba su kazali da se u procesu provjere diploma u Kantonu Sarajevo, koji se vrši u skladu s aktom Vlade Kantona Sarajevo, Ured susretao s različitim oblicima otpora, najčešće pojedinaca, u provođenju ovih aktivnosti.

Kao jedan značajniji primjer takvog otpora možemo navesti slučaj kada se grupa zaposlenika Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe obratila Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, uputivši zajednički prigovor protiv Fonda i Ureda, zbog dostavljanja njihovih ličnih podataka o školskoj spremi Uredu u svrhu provjere istih. Ured je poslao izjašnjenje Agenciji po ovom prigovoru i do danas nismo primili obavijest o ishodu ovog prigovora. Ovom prilikom još jednom podsjećamo na značaj i svrsishodnost postupka provjere diploma, posebno zbog činjenice da isti nije pokrenut samo u Kantonu Sarajevo, već na teritoriji cijele BiH, što je pokazatelj opće opredijeljenosti za efikasniju borbu protiv korupcije u javnom sektoru, a koju bi prevashodno trebali zagovarati zaposleni u javnom sektoru. Naime, u konkretnom slučaju, javni interes mora imati prevagu nad zaštitom privatnosti zaposlenika u javnom sektoru, jer su isti samim stupanjem u javnu službu pristali da rade u javnom interesu, što im je u konačnici i obaveza, a sve s obzirom na činjenicu da njihove plaće i naknade padaju na teret javnog budžeta, odnosno građana kao poreskih obveznika. Evidentno je i nesporno da se samo transparentnošću mogu otkloniti sve sumnje, nedoumice i nepovjerenje građana u javne institucije, a u čemu će uveliko doprinijeti i ovaj postupak.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, 8.2.2021. 

Podsjećamo, u skladu s Analizom antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, objavljenoj u decembru 2020. godine, u Kantonu Sarajevo izvršena je provjera 1.041 diplome zaposlenih osoba u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, te je ustanovljeno da je 15 diploma krivotvoreno. U analizi je, između ostalog, poručeno da će “Ured u periodu koji predstoji nastaviti poduzimati aktivnosti u vezi s provjerom vjerodostojnosti diploma, kao i sve druge radnje s ciljem procesuiranja lica koja posjeduju falsifikovane diplome.”

Na konferenciji za javnost održanoj 16.9.2021. godine, šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić predstavio je rezultate do kojih se došlo revizijom diploma zaposlenih u kantonalnim preduzećima.

Kako je rekao Kafedžić, do sredine septembra 2021. godine obrađene su diplome oko 20 posto zaposlenih u kantonalnim preduzećima.

Prilikom toga utvrđeno je da je 57 krivotvorenih diploma. Od toga ih je najviše u KJKP Rad, 19, 10 u GRAS-u, pet u Vodovodu i kanalizaciji, četiri u Toplanama i tri u Pokopu.

Erduan Kafedžić, 16.9.2021.

Kafedžić je istakao da je u puno ovih slučajeva već nastupila zastara i da svi ti ljudi i dalje rade na pozicijama za koje nemaju adekvatnu diplomu. Zbog tih zastara, Ured je predložio Vladi KS da proširi zaključak i da se pokrene revizija formalno-pravnih uslova za obavljanje posla tamo gdje je utvrđena krivotvorena isprava i da se ti ljudi odstrane s posla.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Ured) provodi postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, objavljeno je 10.11.2021. godine na zvaničnoj stranici Ureda, uz napomenu da je “riječ o iznimno

U novembru 2021. godine izdato je saopštenje Ureda u kojem se navodi je  postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru u toku.

Prema medijskom izvještaju BIRN-a iz januara 2022. godine, Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je 12 optužnica na osnovu 79 krivičnih prijava koje je zbog nevjerodostojnih diploma podnio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!