Započeto

Reforma policije kroz njeno reorganiziranje u kontekstu bolje zastupljenosti struke

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Pravna država

Reforma policije kroz njeno reorganiziranje u kontekstu bolje zastupljenosti struke, transparentnog obnavljanja kadra i pravednijeg procesa napredovanja; modernizacija, edukacija i razvoj sistema cyber sigurnosti, uz jačanje državne koordinacije policije na cijelom teritoriju BiH i poboljšanje rezultata državnih sigurnosnih agencija u ključnim oblastima.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na 3. sjednici održanoj 23.2.2023. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je dvije odluke o usvajanju više smjernica kojima se želi poboljšati informatička sigurnost u institucijama BiH. Riječ je Odluci o usvajanju Smjernica o kontroli pristupa i bilježenju događaja, Smjernica o fizičkoj zaštiti informacija i Smjernica o korištenju prijenosnih uređaja u institucijama BiH te o Odluci o usvajanju Smjernica o upravljanju sigurnosnim zakrpama, Smjernica o klasifikaciji informacijskih resursa, Smjernica o informatičkoj sigurnosti radnog mjesta i Smjernica o upravljanju sigurnosnim incidentima

Prijedlogom Ministarstva komunikacija i prometa donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu postaju u institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH uputilo je u parlamentarnu proceduru u PD PSBiH Prijedlog zakona o graničnoj kontroli. Prijedlog je skinut sa dnevnog reda 5. i 6. redovne sjednice. Na 7. redovnoj sjednici održanoj 7.6.2023.godine raspravljalo se o navedenom Prijedlogu, međutim isti je odbijen. Izrada ovog zakona planirana je i Programom rada Ministarstva sigurnosti BiH za 2020. godinu te je jedan od prioriteta nametnutih Strategijom integriranog upravljanja granicom (i Akcionim planom za provođenje ove strategije) u BiH za period 2019. – 2023. godina

Krajem 2023. godine Granična policija BiH raspisala je Javni oglas za prijem 150 kadeta u činu ”mlađi inspektor” (25) i u činu ”policajac” (125), ali u oglasu ni u opštim ni u posebnim uvjetima za prijem nije navedeno da prednost imaju kandidati sa završenom posebnom strukom za ove pozicije (iz oblasti kriminalistike, sigurnosnih studija, kliminologije…). Međutim, u 2024. godini 300 službenika GP steći će pravo na penziju, a kako se navodi u nekim medijima u oktobru 2023. godine GP nedostajalo je 620 policijskih službenika.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!