Djelimično ispunjeno

Ratifikacija i inplementacija međunarodnih konvencija iz oblasti životne sredine

Partije: SDS | Oblasti: Ekonomija

Održivi razvoj, održivo korištenje energije i drugih resursa, održiva industrijska aktivnost jeste cilj Srpske demokratske stranke, a taj cilj će se ostvariti sljedećim aktivnostima: 5. U saradnji sa drugim nadležnim institucijama pokrenuti procedure za ratifikaciju i inplementaciju međunarodnih konvencija iz oblčasti životne sredine, uključujući i CITES konvenciju

Obrazloženje

U radu Vijeća ministara BiH, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na sjednici 14.05.2015. godine Prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora za pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja, s osnovom za vođenje pregovora. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je na sjednici 21.05.2015. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara BiH podržalo je na sjednici 08.01.2016. godine Inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za pristupanje Protokolu o strateškoj procjeni okoliša (SEA protokol), uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo konvencija), koju je Bosna i Hercegovina ranije ratificirala. Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 13.01.2016. godine je primilo k znanju Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o radu na uspostavi strukture za implementaciju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) u BiH. Vijeće ministara BiH utvrdilo je na sjednici 03.03.2016. godine Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora za Projekt “Podrška odlučivanju za modernizaciju i unapređenje održivog upravljanja zemljištem – DS – SLM – GCP/GLO/377/GEF” – (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management – DS – SLM – GCP/GLO/377/GEF) između Bosne i Hercegovine i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – FAO. Cilj projekta je povećanje sigurnosti hrane, razvoj poljoprivrede i unapređenje upravljanja prirodnim resursima. Riječ je o Ugovoru za Projekt u okviru Konvencije UN za suzbijanje dezertifikacije/degradacije zemljišta (UNCCD konvencija), koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2002. godine. Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji će implementirati FAO, odobrio je Globalni fond za okoliš (GEF) u iznosu od 6.116.730,00 američkih dolara, od čega je za BiH 290.000,00 američkih dolara. Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!