Neispunjeno

Raspodjela prihoda RAK-a

Partije: SDS | Oblasti: Ekonomija

Opšte procjene na tržištu BiH su takve da prihod koji RAK BiH treba da ostvari od prodaje i davanja na licitaciju frekvencija za LTE prelaze iznosi oko 120.000.000,00 KM. Navedeni iznos, odnosno iznos koji se dobije prodajom frekventnog spektra potrebno je zakonski regulisati i podijeliti između entiteta u BiH. Potrebno je politički djelovati kako bi kadar iz RS učestvovao u radu ove Agencije (RAK), jer u suprotnom ako se nastavi raditi kao do sada, BiH može značajno zaostati u TK razvoju koje je usko povezano sa razvojem društva.

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu nije bilo aktivnosti vezanih za ovo obećanje.

Vijeće ministara je na 102. sjednici, 23.5.2017, donijelo Odluku o usvajanju Politike sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2021. godine i Akcionog plana za realizaciju Politike; što je ključni preduvjet za uvođenje 4G mreže i veću brzinu interneta u Bosni i Hercegovini.

Politikom sektora elektronskih komunikacija je predviđeno da se Odluka o izdavanju LTE dozvola licenciranim mobilnim operatorima u BiH, cijeni, načinu i postupku plaćanja dozvola kao i namjeni uplaćenih sredstava usvoji do decembra 2017. godine. Nacrt odluke bi, prema Politici sektora, Vijeću ministara trebalo da dostavi Regulatorna agencija za komunikacije BiH, u saradnju sa resornim ministarstvom. Ova odluka nije razmatrana na sjednicama Vijeća ministara, niti je usvojena do isteka aktuelnog mandata. U aktuelnom mandatu nije završen započeti proces digitalizacije.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!