Započeto

Racionalizacija funkcija javne uprave

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Državno uređenje

Racionalizacija funkcija javne uprave kroz koordinirano prenošenje pogodnih funkcija i ovlasti tamo gdje je to opravdano, gdje je moguće i gdje doprinosi proklamovanim ciljevima – uvažavajući političke kompleksnosti i uspostavljene ustavne i zakonske okvire – a s ciljem nepodvajanja funkcija, povećanja efikasnosti i ostvarivanja organizacijskih ušteda.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Vijeće ministara BiH je na 16. redovnoj sjednici dalo saglasnost predsjedavajućoj Borjani Krišto za potpisivanje Zajedničke platforme o načelima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Vijeće ministara BiH

Na drugoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 9.2.2023. godine, usvojena je Informacija о održavanju šestog sastanka Posebne grupe zа reformu javne uprave između EU i BiH, planiranog za 2.3.2023. godine putem videokonferencije i uživo.

Na petoj održanoj sjednici Vijeća ministara BiH 10.3.2023. godine usvojen je Program rada Vijeća ministara za 2023. godinu, koji, između ostalog, kao jedan od strateških ciljeva navodi i reformu javne uprave.

Vijeće ministara BiH je na sjednici 26.6.2023. godine dalo saglasnost predsjedavajućoj Krišto za potpisivanje Zajedničke platforme o načelima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini uz dopunu na sjednici. Prethodno je usvojena informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o pripremi ove platforme s ciljem ubrzanja reforme javne uprave u BiH.

Početkom jula 2023. godine koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan izjavio je da je činjenica kako pojedine institucije stagniraju po pitanju transparentnosti objava 38 vrsta informacija, među kojima su finansijske, organizacijske, strategijske i operativne informacije, javne nabavke, javne konsultacije i sloboda pristupa informacijama.Dodao je da, gledajući po godinama, kada su 2019. proveli prvo istraživanje pa do jula 2023. godine, mnoge institucije počele su objavljivati podatke koje korisnici nisu ranije mogli naći na njihovim web stranicama. Iako te institucije nisu ispunile 100 posto standarde, posljednjih pet godina rade na unapređenju vlastite transparentnosti. Kada je riječ o reformi javne uprave, Ćuzulan je rekao da se BiH još uvijek nalazi u ranoj fazi reforme i da posebno kaska u segmentu digitalizacije. Navodi da još uvijek ne postoji registar zaposlenih u institucijama BiH. Na registru, kaže Ćuzulan, dugo se radilo, ali nisu osigurane sve neophodne zakonske pretpostavke za njihovo puno funkcionisanje u entitetima.

Na sjednici održanoj 13.7.2023. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju”, provedenog u maju i junu 2023. godine na uzorku od 1.200 ispitanika na nivou cijele BiH. Na pitanje koja je reforma potrebna za unapređenje svakodnevnog života bh. građana, njih 4,9 posto navelo je reformu javne uprave kao potrebnu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa dugogodišnjim partnerom – SIGMA-om i novim projektom tehničke podrške „EU za PAR“ 21.12.2023. godine u Sarajevu održao je radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova radi prikupljanja podataka za prioritizaciju  i reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027). Prema riječima Dragana Ćuzulana na šestom sastanku PAR Specijalne grupe dobili su zadatak da revidiraju Akcioni plan do kraja 2023. godine, a BiH taj posao tek započinje.

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini strateški je dokument koji utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećih akcionih planova te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!