Djelimično ispunjeno

Provedbeno-planski dokumenti

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• ubrzanje usvajanja provedbeno-planskih dokumenata,

Obrazloženje

Aktivnosti na ovom obećanju zabilježene su u drugoj polovini mandata.

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH  “Autocesta na koridoru Vc”, sa amandmanima Vlade FBiH, usvojen je u Parlamentu FBiH u februaru 2017. godine, a objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH broj 100/17 od 25.12.2017.

Na 67. sjednici, 01.09.2016, Vlada FBiH je razmatrala tekst izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH i zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da uvaži iznesene sugestije i prijedloge pri izradi prednacrta izmjena i dopuna ovog zakona. Programom rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu izrada zakona je predviđena za treći kvartal, a Programom rada Vlade Federacije BiH za 2018. godinu navodi se kao aktivnost planirana u trećem kvartalu 2018. godine.  

Na 150. sjednici, 12.07.2018, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, kojim je detaljnije propisan postupak izdavanja odobrenja iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja za građenje za magistralne ceste i željezničke pruge i objekte.U saopštenju sa sjednice je navedeno da je dopuna Zakona utvrđena i upućena u parlamentarnu proceduru kako bi se ubrzala realizacija projekata pojednostavljenjem procedure za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju magistralnih cesta i objekata na njima. Projekti se odnose na izgradnju magistralne ceste M 17.3 Neum – Stolac (ukupne dužine 32,9 km), izgradnju trećih traka za spora vozila (ukupne dužine 40 km na osam dionica magistralnih cesta), rekonstrukciju kolovozne konstrukcije i korekciju osovine (ukupno 18 km na pet dionica magistralnih cesta), rekonstrukciju tri tunela (ukupne dužine 1,86 km) i sedam mostova (ukupne dužine 0,55 km), kao i devet raskrižja na magistralnim cestama klasificiranih kao “crne točke”. Ovi su projekti planirani nakon što je Federalna vlada podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija u iznosu do 150 miliona eura  za financiranje projekata modernizacije cestovnog sektora FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!