Proširenje obuhvata osiguranika i alternativni izvori finansiranja.

| Partija: | Oblast:

Proširenjem obuhvata osiguranika i punom afirmacijom alternativnih izvora finasiranja, stvarati uvjete za smanjenje stopa doprinosa za vanbudžetske fondove, u sklopu kampanje rasterećenja privrede i stvaranja povoljnijeg ambijenata za novo produktivno zapošljavanje.

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 3. decembra 2015. godine donijela Uredbu o poticaju zapošljavanja, kojom poslodavcima koji ispunjavaju uslove omogućava subvencioniranje doprinosa u iznosu koji odgovara doprinosima na najnižu plaću u Federaciji BiH za novouposlene osobe, ukoliko će te osobe ostati zaposlene najmanje godinu dana nakon što istekne ugovor o subvencioniranju. Prema Uredbi nezaposlena osoba je: “…osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme; koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja. ” Iz ove definicije jasno je da se uredba prije svega odnosi na osobe koje nikada prije nisu bile zaposlene, a ne na osobe kojima je potrebno zapošljavanje nakon dužeg prekida. Prema podacima kojima raspolaže Preska uprava FBiH, broj zaposlenih u Federaciji BiH je u novembru 2016. godine iznosio 504.128 osoba, te je u odnosu na januar iste godine povećan za oko 25.000.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi