Neispunjeno

Propisivanje minimalnih standarda kvaliteta

Partije: SDA | Oblasti: Obrazovanje

Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.S tim ciljevima zalagat ćemo se za:• Utvrđivanje nadležnosti državnog nivoa za propisivanje minimalnih standarda kvaliteta radi efikasnosti cjelokupnog obrazovnog sistema

Obrazloženje

Tokom rada Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!