Neispunjeno

Program zaštite ugroženih kupaca

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• zaštitu prava i interesa svih učesnika u elektroenergetskom sektoru i donošenje programa zaštite ugroženih kupaca,

Obrazloženje

U prve tri godine aktuelnog mandata, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

Vlada Federacije BiH je na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donijela Rješenje o imenovanju komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u FBiH. Na 14. sjednici Vlade FBiH, 09.07.2015, Rješenje je izmijenjeno tako da se rok za izradu Nacrta programa skratio sa 90 na 45 dana. Mjesec dana kasnije, na 19. sjednici Vlade FBiH, 27.08.2015. godine, vlada je ponovo izmijenila Rješenje, te je produžila rok za izradu nacrta na 120 dana.

Nakon ove sjednice, Nacrt programa za zaštitu ugroženih kupaca nije razmatran na sjednicama Vlade FBiH do isteka treće godine mandata vlade.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!