Započeto

Program finansijske pomoći osnovnim školama za održavanje i popravku školskih objekata

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Program finansijske pomoći osnovnim školama za održavanje i popravku školskih objekata, kroz koji se svake godine renovira jedan broj dotrajalih toaleta, unutrašnje i vanjske bravarije i dr.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata, zabilježene su određene aktivnosti u cilju ispunjavanja datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024. "Nastavljamo zajedno"

Krajem augusta, iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćeno je da je obezbijeđeno “100.000 KM za podršku školama u općini Novi Grad Sarajevo” te da je s tim u vezi načelnik ove općine Semir Efendić s direktorima škola potpisao sporazume.

FOTO: Općina Novi Grad Sarajevo
FOTO: Općina Novi Grad Sarajevo

Za podršku osnovnim školama s prostora Novog Grada općinska uprava je i ove godine iz budžeta izdvojila 100.000 KM. Izdvojena sredstva usmjerena su na održavanje školskih objekata, proširenje kapaciteta produženog boravka, obnovu dotrajalih toaleta, sanaciju oštećenog krova, zamjenu elektroinstalacija i radijatora, te za opremanje kabineta i obnovu rasvjete i druge hitne intervencije.

S tim u vezi, Efendić je 25. augusta 2021. godine s predstavnicima 13 osnovnih škola potpisao sporazum o zajedničkoj saradnji na realizaciji navedenih projekata.

Mi bi voljeli da možemo više pažnje posvetiti samom nastavnom procesu, onim projektima kojima nedostaju sredstva da bi se nastavni proces poboljšao i odvijao kvalitetnije. Međutim, imamo problem sa tekućim održavanjem, koje bi moralo biti obaveza Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, koje nažalost ne izdvaja nikakva sredstva iz godine u godinu. Ti zajednički dijelovi škola koji su u neprekidnoj upotrebi uglavnom su dotrajali i tu postoji puno problema. Mi i ovim putem pozivamo Ministarstvo da izdvoji sredstva u narednim godinama, to je njihova obaveza, kako bi se škole mogle održavati na adekvatan način, jer ih koristi veliki broj učenika svake godine. Kapitalni projekti s naše strane nisu nikada došli u pitanje. Ne postoji godina da se ne radi nešto od većih kapitalnih projekata u našim školskim objektima, ali ipak je u pitanju 15 osnovnih škola i Općina ne bi mogla samostalno tehnički, ni finansijski, stalno finansirati tekuće održavanje. To je ipak obaveza Ministarstva. Ministarstvo bi moralo planirati tekuće održavanje školskih objekata ne samo za Novi Grad, nego i za sve druge općine

Semir Efendić, 25.8.2021.

Iz Općine su saopćili da će i u narednom periodu raditi na poboljšanju uslova rada u osnovnim školama, prije svega adaptaciji starog dijela škole “Umihana Čuvidina”. Također, ističu da je ove godine planirana dogradnja i proširivanje škole “Behaudin Selmanović” za jedan dodatni broj učionica koje nedostaju ovoj školi, a u narednom periodu posvetit će se pažnja i školi “Avdo Smailović”.

Gostujući u emisiji “Ljetna špica” na TVSA, Efendić je govorio o planiranim radovima te istakao kako će sredstva iz spomenutog granta biti usmjerena na sanaciju mokrih čvorova u školi “Mak Dizdar”, izmjenu dotrajalih radijatora u školi “Džemaludin Čaušević”, popravku elektroinstalacija u školi “Aleksa Šantić”, sanaciju dijela krova u školi “Meša Selimović”, rekonstrukciju prostorija za produženi boravak u školi “Osman Nakaš”, sanaciju sanitarnog čvora u školi “Fatima Gunić”, nabavku zaštitne ograde za vanjski sportski teren u školi “Avdo Smailović”, popravku dijela krova i sanaciju rasvjete u dvorištu u školi “Sokolje”, nabavku namještaja za biblioteku i drvenih klupa za dvorište u školi “Osman Nuri Hadžić”, rekonstrukciju vanjske rasvjete u školi “Skender Kulenović”, zamjena rasvjete u fiskulturnoj sali u školi “Behaudin Selmanović” i sanaciju vanjske rasvjete u školi “Ćamil Sijarić”.

U oktobru je saopćeno da Općina Novi Grad Sarajevo realizira projekat rekonstrukcije fiskulturne sale u Osnovnoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” na Otoci, koja nije obnavljana od 1994. godine i duži vremenski period u lošem je stanju.

Nakon što je općinski načelnik Semir Efendić, 19. septembra, potpisao ugovor za izvođenje radova na ovom sportskom objektu sa direktorom firme Kolinvest d.o.o. koja je procedurom javne nabavke izabrana za izvođača radova, prije nekoliko dana počeli su radovi na obnovi sale, a rok za završetak je 45 dana od dana uvođenja u posao. U okviru realizacije ovog projekta izvršit će se zamjena stare, dotrajale i oštećene podloge od vinaz ploča i postavljanje nove PVC sportske elastične podne obloge sa visokokvalitetnim karakteristikama, a shodno evropskim i ostalim standardima, koji važe za ovakve objekte. Također će se izvršiti molersko farbarski radovi.

Saopćenje Općina Novi Grad Sarajevo, 13.10.2021.

Realizacijom ovog projekta učenicima i nastavnom osoblju bit će omogućeni bolji uslovi za rad, kvalitetnije održavanje nastave iz tjelesnog odgoja, ali i drugih sportskih aktivnosti.

U novembru je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Izvođenje radova nadziđivanja, dogradnje i opremanja OŠ “Behaudin Selmanović”. Istinomjer zasebno prati i obećanje Dogradnja Osnovne škole “Behaudin Selmanović”, gdje su trenutno u toku radovi.

Nacrtom budžeta za 2023. godinu planirana sus redstva za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja školskih objekata.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!