U progresu

Povećanje energetske efikasnosti

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za uređenje što više objekata na teritoriji općine u cilju njihovog utopljavanja i smanjenja potrošnje energije.

Izvor: Hasan Tanović program

Tokom 2021. i 2022. godine Općina Novo Sarajevo vršila je radove na poboljšanju energetske efikasnosti stambenih objekata, odnosno izdvojila je budžetska sredstva za ovu namjenu. Nakon što je krajem 2022. godine potpisan ugovor o izvođenju radova na provođenju mjera energijske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, radovi su počeli početkom januara 2023.

Izvor: Općina Novo Sarajevo
Izvor: Općina Novo Sarajevo

U budžetu Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu za sufinaniranje projekta energetske efikasnosti u saradnji s razvojnom agencijom SERDA bilo je predviđeno nepunih milion konvertibilnih maraka.

U izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine budžetom ove lokalne zajednice za 2021. godinu u stavci “Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata” predviđeno je bilo 150.000 KM, dok je na dan 31.10.2021. godine izvršenje bilo 105.000 KM.

Kako je iz Općine Novo Sarajevo za Istinomjer krajem 2022. godine rečeno, pripremljena je projektna dokumentacija za utopljavanje objekta Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, za šta su sredstva aplicirana Fondu za zaštitu okoliša KS. U toku je izrada projektne dokumentacije za utopljavanje objekta Centra “Vladimir Nazor”.

Na području općine Novo Sarajevo krajem novembra 2022. godine vršeno je poboljšanje energetske efikasnosti na osam individualnih stambenih objekata.

Radi se o realizaciji Aneksa Sporazuma o realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika“ – Općina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2022. godini. Pojedinačni ugovori o izvođenju radova potpisani su između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i izvođača radova firme „SELA“ d.o.o. Sarajevo, a vršit će se na sljedećim stambenim jedinicama: – Ul. Muhameda Riđanovića br.8, – Ul. Ruđera Boškovića br.10, – Ul. Nevesinjska br.26a, – Ul. Posavska br.12, – Ul. Nevesinjska br.30, – Ul. Kupreška br.7a, – Ul. Vrbaska br.22 i – Ul. Ruđera Boškovića br.1.

Općina Novo Sarajevo, 11.11.2022.

Krajem novembra 2022. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na provođenju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo u Ulici Kemala Kapetanovića. Radi se o projektu koji obuhvata radove na toplotnoj izolaciji svih zidova, toplotnoj izolaciji krova, zamjeni svih prozora i vrata uz sve prateće radove, kao i ugradnju termoventila i kalorimetra.

Energetsko utopljavanje Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo počelo je početkom januara 2023. godine, u februaru su postavljeni prozori i vrata, a u prethodnom periodu postavljena je hidroizolacija i termoizolacija na krovu objekta. Vrijednost projekta je 830.500 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila 580.000 KM, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 126.000 KM, a ostatak sredstava od 125.000 KM obezbijeđen je iz namjenskih sredstava Vlade FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!