U progresu

Povećanje energetske efikasnosti

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za uređenje što više objekata na teritoriji općine u cilju njihovog utopljavanja i smanjenja potrošnje energije.

Obrazloženje

U toku tri godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Tokom 2021. i 2022. godine Općina Novo Sarajevo vršila je radove na poboljšanju energetske efikasnosti stambenih objekata, odnosno izdvojila je budžetska sredstva za ovu namjenu. Nakon što je krajem 2022. godine potpisan ugovor o izvođenju radova na provođenju mjera energijske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, radovi su počeli početkom januara 2023.

Izvor: Općina Novo Sarajevo
Izvor: Općina Novo Sarajevo

Energetsko utopljavanje Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo u Ulici Kemala Kapetanovića počelo je početkom januara 2023. godine, u februaru su postavljeni prozori i vrata, a u prethodnom periodu postavljena je hidroizolacija i termoizolacija na krovu objekta. Vrijednost projekta je 830.500 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila 580.000 KM, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 126.000 KM, a ostatak sredstava od 125.000 KM obezbijeđen je iz namjenskih sredstava Vlade FBiH. Projekat je uspješno završen, saopćeno je u novembru 2023. godine iz Općine Novo Sarajevo. Radi se o projektu koji obuhvata radove na toplotnoj izolaciji svih zidova, toplotnoj izolaciji krova, zamjeni svih prozora i vrata uz sve prateće radove, kao i ugradnju termoventila i kalorimetra.

U budžetu za 2023. godinu za stavku “Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata”, planirana su sredstva u iznosu od 35 000 KM, a prema podacima iz izvršenja budžeta za period od 1.1.- 30.9.2023. godine navedena sredstva nisu utrošena. Za budžetsku stavku “Investicije u energetsku efikasnost objekata individualnog stanovanja – sufinansiranje putem SERDE” za 2023. godinu izdvojen je iznos od 247.000 KM, a do kraja septembra 2023. godine je utošeno 99.804,18 KM. 

U okviru projekta “Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH – DecES” kojeg provodi Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ, a finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), Općina Novo Sarajevo odabrana je kao jedna od prve četiri jedinice lokalne samouprave u BiH za koje je izrađen Geografski informacioni sistem (GIS platforma) energijske efikasnosti stambenih zgrada. Cilj cjelokupnog projekta je uspostaviti funkcionalne jedinice koje su posvećene planiranju, koordinaciji i praćenju dugoročnih scenarija dekarbonizacije usklađenih s ciljevima koji se trebaju postići do 2050. godine, saopćeno je krajem aprila 2023. godine iz Općine Novo Sarajevo. 

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirale tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

Tokom 2021. i 2022. godine Općina Novo Sarajevo vršila je radove na poboljšanju energetske efikasnosti stambenih objekata, odnosno izdvojila je budžetska sredstva za ovu namjenu. Nakon što je krajem 2022. godine potpisan ugovor o izvođenju radova na provođenju mjera energijske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, radovi su počeli početkom januara 2023.

U budžetu Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu za sufinaniranje projekta energetske efikasnosti u saradnji s razvojnom agencijom SERDA bilo je predviđeno nepunih milion konvertibilnih maraka.

U izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine budžetom ove lokalne zajednice za 2021. godinu u stavci “Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata” predviđeno je bilo 150.000 KM, dok je na dan 31.10.2021. godine izvršenje bilo 105.000 KM.

Kako je iz Općine Novo Sarajevo za Istinomjer krajem 2022. godine rečeno, pripremljena je projektna dokumentacija za utopljavanje objekta Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo, za šta su sredstva aplicirana Fondu za zaštitu okoliša KS. U toku je izrada projektne dokumentacije za utopljavanje objekta Centra “Vladimir Nazor”.

Na području općine Novo Sarajevo krajem novembra 2022. godine vršeno je poboljšanje energetske efikasnosti na osam individualnih stambenih objekata.

Iz Općine Novo Sarajevo su krajem 2023. godine za Istinomjer kazali da su realizirani radovi na poboljšanju energijske efikasnosti na osam individualnih stambenih objekata na području općine Novo Sarajevo. Radi se o realizaciji Aneksa Sporazuma o realizaciji „Modela poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika“ – Općina Novo Sarajevo za individualne objekte u 2022. godini.  Trenutno je na čekanju odluka nadležnog kantonalnog ministarstva radi informacije o projektu Izmjene i dopune Modela EE i potpisivanja novog Sporazuma. Kako su iz Općine za Istinomjer kazali krajem 2022. godine pojedinačni ugovori o izvođenju radova potpisani su između Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i izvođača radova firme „SELA“ d.o.o. Sarajevo, za provedbu navedenih aktivnosti na sljedećim stambenim jedinicama: – Ul. Muhameda Riđanovića br.8, – Ul. Ruđera Boškovića br.10, – Ul. Nevesinjska br.26a, – Ul. Posavska br.12, – Ul. Nevesinjska br.30, – Ul. Kupreška br.7a, – Ul. Vrbaska br.22 i – Ul. Ruđera Boškovića br.1.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!