Ispunjeno manjim dijelom

Podržati institucije koje se bave kulturnom baštinom BiH

Partije: SDA | Oblasti: Obrazovanje

U cilju obnavljanja i razvoja bosanskohercegovačkog kulturnog bića, podržat ćemo:• institucije koje se bave proučavanjem i zaštitom kulture i tradicije naroda Bosne i Hercegovine

Obrazloženje

U radu Vijeća ministara BiH, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su neke aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na 16. sjednici, održanoj 23.7.2015. godine Vijeće ministara BiH upoznto je s problemima jednog broja ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom zaključilo je da se u rješavanje problema u radu ovih ustanova uključi Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo civilnih poslova. Vijeće ministara je dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova BiH da se, u saradnji s nadležnim državnim, entitetskim te kantonalnim ministarstvima iz oblasti kulture, kao i drugim zainteresiranim javno-pravnim subjektima u BiH, uključi u rješavanje aktuelnih i statusnih pitanja (administrativnih, upravljačkih i finansijskih) radi normalnog funkcioniranja ovih ustanova. Informacijom su obuhvaćeni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, Kinoteka Bosne i Hercegovine i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.

Na 23. sjednici Vijeća ministara, održanoj 15.09.2015. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju 575.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za instituciju kulture – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ova sredstva namijenjena su isplati plaća i doprinosa zaposlenicima Zemaljskog muzeja do kraja budžetske godine.

Na 30. sjednici Vijeća ministara, održanoj 05.11.2015. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2015. godinu”, kojom se 2.197.000,00 KM dodjeljuje 169 institucija kulture u BiH za specificirane projekte s ciljem očuvanja njihovih kapaciteta i kulturnih tradicijskih sadržaja. Vijeće ministara BiH donijelo i Odluku o dodjeli 390.000,00 KM za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje za 2015. godinu, koji će biti  raspoređeni na 82 subjekta u iznosima od 1.500,00 KM do 20.000,00 KM.

Na vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 19.02.2016. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pet odluka kojima se u Bosni i Hercegovini podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne saradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove EU u 2016. godini, u  vrijednosti  od oko 5,5 miliona KM.

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2016. godinu planirano je 3.097.000,00 KM. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog konkursa, u skladu s kriterijima i odlukama Vijeća ministara BiH. Pravo na sufinansiranje projekata imat će institucije kulture u BiH koje djeluju neprofitno.

Za sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu planirano je 440.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati putem javnog konkursa u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom.

Vijeće ministara BiH, na 63. sjednici održanoj 07.07.2016. godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pet odluka kojima se u Bosni i Hercegovini podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne saradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove EU u 2016. godini, a nakon okončanog javnog poziva za dodjelu ovih sredstava.

Na ovaj način 1.597.000,00 KM raspoređuje se na 187 subjekata kulture za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Istovremeno će 390.000,00 KM biti raspoređeno na 75 subjekata za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje.

U okviru granta “Programi  za  pripremu  projekata  i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu dodijeljeno je 404.000,00 KM za sufinansiranje 25 projekata prijavljenih za “HORIZON 2020”, “COST” i “EUREKA”.

U okviru  podrške  tehničkoj  kulturi  i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu grant u iznosu od 117.000,00 KM raspoređen je na 33 subjekta, među kojima su asocijacije i više udruženja inovatora te fakulteta u BiH.

Grant od 900.000,00 KM namijenjen je sufinansiranju sportskih manifestacija za 2016. godinu u skladu s Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija”. Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će 155 sportskih subjekata, među kojima su Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na nivou BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih osoba na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge organizacije čija je djelatnost isključivo oblast sporta.

Tokom 2017. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice provodilo je istraživanja koje se odnosi na razloge neprovođenja cilja 3  Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma koji glasi: “Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije.”

Na 135. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 06.03.2018. godine, usvojena je informacija o rezultatima ovodg istraživanja.

15.11.2017. BiH je na 21. plenarnom zasjedanju Generalne skupštine zemalja ugovornih strana Konvencije o svjetskom naslijeđu, koje se održava u Parizu, “prvi put u svojoj historiji” izabrana za članicu Komiteta za svjetsko naslijeđe Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).

Izbor BiH u Komitet za Svjetsku baštinu je rezultat kampanje koju je, u skladu sa relevantnom odlukom Predsjedništva BiH, u proteklih godinu dana vodilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i Komisijom za nacionalne spomenike BiH, te aktivno učešće svih diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u svijetu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!