Ispunjeno manjim dijelom

Podrška klubu NK Jedinstvo

Opštine: Bihać

Na tom putu u narednom periodu ćemo primijeniti novi model koji pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu i tako izgraditi još jedan manji plastični teren sa balon halom na stadionu NK Jedinstvo koji će pored klubova moći koristiti i rekreativci, te potpuno novu istočnu tribinu sa poslovnim prostorima okrenutim ka Aleji, čime će Aleja postati još jedno novo čvorište susreta u gradu.

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja, poput sufinansiranja NK Jedinstva zbog čega je obećanje ispunjeno manjim dijelom.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

Budžetom za 2021. godinu Grad Bihać sufinansira rad NK Jedinstvo sa 210.000 KM.

Prema programu rada JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2021. godinu planirano je uređenje dodatnog terena sa umjetnom travom na Gradskom stadionu Borići. Čitav projekat bi trebao koštati 400 hiljada KM.

U 2019. godini u sklopu JU je urađen idejni projekt za uređenje dodatnog terena sa umjetnom travom, te je pokrenuta procedura za prikupljanje potrebne dokumentacije kako bi se pristupilo i samoj realizaciji. U budžetu Grada , kroz budžet za JU obezbjeđena su sredstva za realizaciju projekta tako da će se u 2021. godini završiti isti i staviti u funkciju. Na ovom terenu će prioritet imati Nogometni klub Jedinstvo, ali isto tako i drugi korisnici i klubovi koji iskažu interes, a sve u skladu na ekonomskom opravdanošću, kako bi se obezbijedila sredstva za dalje njegovo održavanje

U Bužetu za 2021. godinu za izradu idejnog projekta Istočne tribine gradskog stadiona Borići planirano je 5.000 KM, dok je za uređenje pomoćnog terena za nogomet planirano 400.000 KM.


Prema Programu rada Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2022. godinu za izradu idejnog projekta Istočne tribine gradskog stadiona Borići planirano je 5.000 KM.

U Budžetu za 2022. godinu za sufinansiranje NK Jedinstvo izdvojeno je manje sredstava nego godinu ranije, odnosno 110.000 KM.  U Budžetu se nalazi i stavka “NK Jedinstvo – obaveze po vansudskom poravnanju” za koje je izdvojeno 80.000 KM


Rekonstrukcija zapadne tribine Sportskog stadiona “Borići” Bihać bila je dio Godišnjeg plana potencijalnih javnoprivatnih projekata za 2022.godinu, ali prema dostupnim informacijama, projekat nije realizovanu ovoj godini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!