Olakšice za novozaposlene radnike

| Partija: | Oblast:

Stanovište SBB-a je da povećanje zaposlenosti mora biti centru razvojen i ekonomske politike, odonsno prvi prioritet u ekonomskom razvoju. Stoga ćemo se u SBB-u založiti za reformu sistema zapošljavanja u sljedećem pravcu: Stimulirati razvoj privatnog sektora i obrtništva kroz olakšice za novozaposlene radnike i pogodnosti za nove mlade poduzetnike

Kratko obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Dugo obrazloženje

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 3. decembra 2015. godine donijela Uredbu o poticaju zapošljavanja, kojom poslodavcima koji ispunjavaju uslove omogućava subvencioniranje doprinosa u iznosu koji odgovara doprinosima na najnižu plaću u Federaciji BiH za novouposlene osobe, ukoliko će te osobe ostati zaposlene najmanje godinu dana nakon što istekne ugovor o subvencioniranju. Prema Uredbi nezaposlena osoba je: “…osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme; koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja. ” Iz ove definicije jasno je da se uredba prije svega odnosi na osobe koje nikada prije nisu bile zaposlene, a ne na osobe kojima je potrebno zapošljavanje nakon dužeg prekida. Na 44. hitnoj sjednici Vlade FBiH, 20.06.2016. Vlada Federacije BiH je izmijenila i dopunila Uredbu o poticanju zapošljavanja, čime su stvoreni uslovi za ubrzavanje procesa zaključivanja ugovora o sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja. Naime, utvrđen je drugačiji način refundacije sredstava poslodavcima i osobama koje se samozapošljavaju. Federalna vlada se opredijelila za novo rješenje po kojem, umjesto Federalnog zavoda za zapošljavanje, sredstva za ove namjene refundira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, što je ocijenjeno kao efikasniji pristup. Također je definisano da osobe u slučaju samozapošljavanja, a koje kao obrtnici nemaju plaću, imaju pravo na subvenciju na ime troškova obavljanja djelatnosti. Propisana je i dokumentacija, koju osoba koja se samozapošljava pokretanjem obrta, treba dostaviti. Naime, sadašnja definicija subvencije za samozapošljavanje i dokumentacija koja se dostavlja radi pravdanja subvencije su primjenjive samo u slučaju samozapošljavanja osnivanjem društva sa ograničenom odgovornosti. Uredba je izmijenjena i dopunjena i zbog traženja poslodavaca i nezaposlenih osoba da njena provedba počne što prije. Na 75. sjednici Vlade FBiH, 03.11.2016. Vlade FBiH je prihvaćena informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa zahtjevom za refundaciju utrošenih sredstava Federalnom zavodu za zapošljavanje, koja su bila obezbijeđena u Budžetu FBiH za 2014. godinu u svrhu realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva u iznosu od 10.000.000 KM. Uvažavajući trenutnu finansijsku situaciju u Budžeta FBiH, posebo sa aspekta likvidnosti, Vlada je opredijeljena da obaveza bude smanjena na 5.000.000 KM. Na 77. sjednici Vlade FBiH, 10.11.2016. Vada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu. U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji za 2017. godinu planirana su sredstva od 17.200.000 KM. Daljnjih 2.012.000 KM namijenjeno je za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Federalni zavod za zapošljavanje će u 2017. godini nastojati pružiti podršku teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih, prije svega mladim bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima, ženama i drugim. Planirano je da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 8.000 nezaposlenih osoba. Cilj programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad je zapošljavanje 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja konkurentnosti i integracije na tržištu rada, sprečavanja duge nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva. Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2017. godini planirano je 200.000 KM. Na ime sufinansiranja projekata s drugim organizacijama i institucijama, Federalni zavod planirao je za 2017. godinu 1.700.000 KM, a za analizu tržišta rada planirana su sredstva od 30.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi