Okončanje procesa obnove stambenog fonda

| Partija: | Oblast:

Naš cilj je potpuna provedba Aneksa VII DMS, jer jedino tako možemo reintegrirati mirnu, stabilnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Naši prioriteti su: • nastaviti iznalaziti finansijska sredstva za okončanje procesa obnove stambenog fonda (posebno mladih bračnih parova) i infrastrukture u povratničkom naselju,

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 4. sjednici Vlade FBiH, 07.05.2015. Vlada Federacije BiH usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu. Ujedno, Vlada je donijela i četiri odluke o utrošcima sredstava s kriterijima raspodjele s budžetskih pozicija namijenjenih kao podrška povratnicima i raseljenim. Riječ je o ukupnom iznosu od 22.964.300 konvertibilnih maraka. Jednom od odluka je programom raspodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” predviđeno ukupno 16.479.300 konvertibilnih maraka. Najveći dio ovih sredstava, od 6,3 miliona KM, namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. U ovo su uključeni i obnova objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu). Daljnih 5.100.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja. Preostala sredstva raspoređena su na zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom, na humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne i edukativne projekte, na podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru BiH, te Fonda za povratak i projekte entitetskog povezivanja. Dva miliona KM vrijedan je Program podrške povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine iz RS, a od ovog iznosa je 1.500.000 KM predviđeno za obnovu i izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za društvenu zajednicu, dok je 500.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, te za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda. Treća današnja odluka odnosi se na podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica, a riječ je o iznosu od 1.485.000 KM. Kroz transfer za Program razvoja održivosti povratka u RS planirano je izdvajanje 3.000.000 KM, od čega dvije trećine na ime pomoći za zapošljavanje povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije ili obuke, volontiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima. Preostali jedan milion KM namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Na 31. sjednici Vlade FBiH, 26.11.2015. Federalna vlada prihvatila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, izmjene i dopune Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu kojim su sa sa 6.300.000 KM na 8.000.000 KM, povećana sredstva namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, te obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda. Na 39. sjednici Vlade FBiH, 02.02.2016. Vlada Federacije BiH donijela je, više odluka o transferima ovog ministarstva planiranim u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. Tako je transferom za raseljena lica i povratnike, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda predviđeno 5.000.000 KM. Dva puta više, ili 10.000.000 KM predviđeno je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnu privlačnost. Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne, edukativne i projekte besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata-povratnika s područja Republike Srpske predviđeno je 1.000.000 KM. Za podršku obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine planirano je 500.000 KM. Programima povratka u Republiku Srpsku namijenjeno je ukupno 3.000.000 KM, od čega za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu 1.000.000 KM. Za pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomsku saradnju sa dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima predviđeno je 2.000.000 KM. Kao podrška implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica predviđeno je 1.500.000 KM. Za zajedničke međuentitetske i općinske i projekte s nevladinim organizacijama i troškove implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, bit će izdvojeno 2.000.000 KM. Federalna vlada usvojila je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja, te održivog povratka za 2016. godinu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi